fbpx

Eerste niertransplantatie een feit in Suriname

GFC NIEUWS- Op 27 augustus is in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo de eerste niertransplantatie uitgevoerd.

Dit was mogelijk vanwege een samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid met de hulp van de George Subraj Foundation onder leiding van dr. Rahul Jindal.

Deze stichting werd na intensieve onderhandelingen en evaluaties door de Commissie Niertransplantatie, die op 23 juli van het afgelopen jaar werd geïnstalleerd, benaderd om gaandeweg het traject van uitvoeren en continueren, het uitvoerend team in Suriname bij te staan.

Het doel van de commissie was het werken naar en uitvoeren van succesvolle niertransplantaties in Suriname met adequate nazorg en continuïteitsgarantie.

Inmiddels is er ook een transplantatiewet opgesteld, die nog moet worden aangenomen.

Na voorbereidingen en evaluatiesessies vanuit de commissie heeft het Academisch Ziekenhuis invulling gegeven aan de uitvoering. Dit vanwege de aanwezigheid van de nodige faciliteiten en specialisaties rondom het proces van de uitvoering en monitoring.

De transplantatie

De uitvoering van zo een transplantatie ging gepaard met gigantisch veel technische, organisatorische en logistieke voorbereidingen.

Onder de technische voorbereidingen valt ook het screenen van zowel de ontvanger als donor, opdat alle criteria waaraan deze moeten voldoen, gecontroleerd worden door middel van laboratorium en andere diagnostisch onderzoek.

Deze screening werd geïnitieerd vanuit de afdeling nefrologie van het AZP. Uiteindelijk wordt na de screening een besluit genomen als de ontvanger wel transplantabel is en als de donor wel mag/kan doneren.

Een belangrijk aspect bij de transplantatie is dat zowel de patiënt als de donor mentaal sterk voorbereid zijn op de transplantatie en het natraject hiervan.

BEKIJK OOK
Man ingesloten voor neerschieten ex-collega die werd gezocht voor diefstal

De donor heeft na zo een donatie één nier, waar hij heel bewust mee moet omgaan.

Bij de ontvanger is therapie compliance vereist, aangezien deze levenslang immunosuppressiva gaat gebruiken, om afstoting van het transplantaat tegen te gaan.

Peri-en postoperatief zijn er verschillende afdelingen betrokken. De operatie vindt plaats op de operatiekamer, waar er een uitname- en transplantatieteam werkt aan het koppel.

Het OK-team bestond uit 3 transplantatiechirurgen, anesthesiologen, vaatchirurgen, assistenten en verpleegkundigen, speciaal geselecteerd uit het buitenland en ons lokaal team.

Na een operatie van in totaal 11 uren werden zowel donor als patiënt naar de ICU overgeplaatst voor verdere monitoring.

Het ICU-personeel, de intensivist en het verpleegkundig team in samenwerking met de nefroloog zorgen in deze fase voor het stabiliseren van zowel de donor als patiënt, waarna het koppel op de afdeling wordt overgeplaatst.

Optimale medicatievoorziening en controle zijn de basis voor een goede nazorg van de transplantatiepatiënt.

Achtergrond

Sinds 1997 worden patiënten met terminaal nierfalen gedialyseerd in Suriname. Door de jaren heen is het aantal dialysebehoeftigen namelijk sterk toegenomen.

Aangezien niertransplantaties ten opzichte van dialyse, niet alleen de levenskwaliteit van de patiënt verhogen, maar ook op lange termijn op verschillende vlakken kostenbesparend blijken te zijn, werd de roep om over te gaan tot het uitvoeren van deze transplantaties steeds hoger.

Immers, een niertransplantatie is de eerste keus voor nierfunctie vervangende behandeling.