fbpx
Eerste niertransplantatie een feit in Suriname

GFC NIEUWS- Op 27 augustus is in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo de eerste niertransplantatie uitgevoerd.

Dit was mogelijk vanwege een samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid met de hulp van de George Subraj Foundation onder leiding van dr. Rahul Jindal.

Deze stichting werd na intensieve onderhandelingen en evaluaties door de Commissie Niertransplantatie, die op 23 juli van het afgelopen jaar werd geïnstalleerd, benaderd om gaandeweg het traject van uitvoeren en continueren, het uitvoerend team in Suriname bij te staan.

Het doel van de commissie was het werken naar en uitvoeren van succesvolle niertransplantaties in Suriname met adequate nazorg en continuïteitsgarantie.

Inmiddels is er ook een transplantatiewet opgesteld, die nog moet worden aangenomen.

Na voorbereidingen en evaluatiesessies vanuit de commissie heeft het Academisch Ziekenhuis invulling gegeven aan de uitvoering. Dit vanwege de aanwezigheid van de nodige faciliteiten en specialisaties rondom het proces van de uitvoering en monitoring.

De transplantatie

De uitvoering van zo een transplantatie ging gepaard met gigantisch veel technische, organisatorische en logistieke voorbereidingen.

Onder de technische voorbereidingen valt ook het screenen van zowel de ontvanger als donor, opdat alle criteria waaraan deze moeten voldoen, gecontroleerd worden door middel van laboratorium en andere diagnostisch onderzoek.

Deze screening werd geïnitieerd vanuit de afdeling nefrologie van het AZP. Uiteindelijk wordt na de screening een besluit genomen als de ontvanger wel transplantabel is en als de donor wel mag/kan doneren.

Een belangrijk aspect bij de transplantatie is dat zowel de patiënt als de donor mentaal sterk voorbereid zijn op de transplantatie en het natraject hiervan.

De donor heeft na zo een donatie één nier, waar hij heel bewust mee moet omgaan.

Bij de ontvanger is therapie compliance vereist, aangezien deze levenslang immunosuppressiva gaat gebruiken, om afstoting van het transplantaat tegen te gaan.

Peri-en postoperatief zijn er verschillende afdelingen betrokken. De operatie vindt plaats op de operatiekamer, waar er een uitname- en transplantatieteam werkt aan het koppel.

Het OK-team bestond uit 3 transplantatiechirurgen, anesthesiologen, vaatchirurgen, assistenten en verpleegkundigen, speciaal geselecteerd uit het buitenland en ons lokaal team.

Na een operatie van in totaal 11 uren werden zowel donor als patiënt naar de ICU overgeplaatst voor verdere monitoring.

Het ICU-personeel, de intensivist en het verpleegkundig team in samenwerking met de nefroloog zorgen in deze fase voor het stabiliseren van zowel de donor als patiënt, waarna het koppel op de afdeling wordt overgeplaatst.

Optimale medicatievoorziening en controle zijn de basis voor een goede nazorg van de transplantatiepatiënt.

Achtergrond

Sinds 1997 worden patiënten met terminaal nierfalen gedialyseerd in Suriname. Door de jaren heen is het aantal dialysebehoeftigen namelijk sterk toegenomen.

Aangezien niertransplantaties ten opzichte van dialyse, niet alleen de levenskwaliteit van de patiënt verhogen, maar ook op lange termijn op verschillende vlakken kostenbesparend blijken te zijn, werd de roep om over te gaan tot het uitvoeren van deze transplantaties steeds hoger.

Immers, een niertransplantatie is de eerste keus voor nierfunctie vervangende behandeling.

Meer nieuws

101 personen geswabt, 98 Covid-negatief

GFC NIEUWS- Afgelopen etmaal zijn 101 Covid-testen uitgevoerd. 98 personen testten negatief. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

A-20: Het patroon van patronage

GFC NIEUWS- De benoeming van de First Lady in verschillende functies heeft voor grote beroering gezorgd. En terecht, want het is een schandelijke zaak. Dikke…

Winnaars Web Development Challenge 2020 bekend

GFC NIEUWS- De Datasur National Web Development Challenge 2020 is al achter de rug. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Ingezonden| Hoe is het in Godsnaam mogelijk?

GFC NIEUWS- Onder referentienummer 020028, gedagtekend 15 september 2020 werd door een officiële instantie, met name Het Honorair Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland,…

Ramdin lanceert VN week in Suriname

GFC NIEUWS- Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft de VN week gelanceerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af…

Goede afspraken tussen Suriname en Guyana

GFC NIEUWS- Bij het recente ministerieel bezoek aan Guyana zijn goede afspraken gemaakt die binnen niet al te lange tijd verder zullen worden uitgewerkt. Dikke…

Actieve Covid-19 verder gedaald naar 79

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen in Suriname is 79. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto…

Teveel zoetmakers nu ook gelinkt aan ADHD

GFC NIEUWS- Het gebruik van teveel fructose ( zoetmakers) wordt nu ook gelinkt aan ADHD( (attention deficit hyperactivity disorder), ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis…

De waardigheid van vrouwen

GFC NIEUWS- Onmenselijke vormen van huiselijk geweld waarbij vrouwen het zelfs met de dood moeten bekopen, lijken vandaag de dag geen uitzondering meer te zijn….

CBB speelt in op klachten burgerij

GFC NIEUWS- Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft kennisgenomen van de vele klachten van de burgerij met betrekking tot haar dienstverlening. Dikke mensen slanken…

19 nieuwe Covid-gevallen, 13 genezen

GFC NIEUWS- In 24 uur kwamen er 19 nieuwe gevallen bij. 21 patiënten zijn genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen is gedaald naar 78. Dikke…