fbpx

Eerste model voor oprichting NV’s vastgesteld

Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme(HI&T) laat in een bekendmaking weten dat het eerste model (Model A) voor oprichting van een N.V. is vastgesteld.

In de uitgegeven beschikking is tevens bepaald dat de oprichting van N.V’s conform dit model geschiedt door tussenkomst van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Het ministerie wenst hierbij de aandacht erop te vestigen, dat voor de oprichting van een N.V., althans voor deelname in het kapitaal daarvan door niet-ingezetenen (nog steeds) een deviezenvergunning is vereist conform de Deviezenregeling 1947. Zulks ongeacht of de oprichting geschiedt via de notaris of de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Indien bij de oprichting gebruik wordt gemaakt van de modelakte dient de aanvraag van de deviezenvergunning door of namens de belanghebbende te geschieden, middels de modelbrief voor aanvraag deviezenvergunning, welke u kunt downloaden via de overheidswebsite www.gov.sr of verkrijgen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.(GFC)

Overige berichten