Eerste missies CBB binnenland voor de deur

De werkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken(CBB) doet deze maand een aantal plekken aan.

Het Boven-Suriname en het Boven-Marowijnegebied zijn de eerste gebieden die door de verkiezingswerkgroep worden bezocht, zegt Anastatia Kanapé-Pokie, coördinator van de werkgroep.

Krutu’s

Tijdens de missies worden eerst krutu’s belegd met de dorpsleiding om hun voor te houden welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, wat die werkzaamheden inhouden en in welke periode die worden uitgevoerd. De bedoeling is om de bewoners van het gebied te mobiliseren voor de werkzaamheden van de werkgroep.

Werkzaamheden missies

De werkzaamheden van de missies houden in: de controle en actualisering van het centrale bevolkingsadministratiebestand, identiteitsgerechtigden in het binnenland te voorzien van een geldige identiteitskaart en mensen die geen geboorteakte hebben in de gelegenheid te stellen om het verzoek tot aanvulling van de Registers van de Burgerlijke Stand te doen. Overlijden worden alsnog aangegeven voor zover deze niet hebben plaatsgevonden, zodat ook deze registers verder kunnen worden geactualiseerd.

Burgers kunnen zich direct aanmelden bij de missiegroep om hun e-ID aan te vragen. De missiegroep zal rechtstreeks in contact staan met de Printing House in Paramaribo. De e-ID zal worden opgestuurd voor de missiegroep die in het veld zorgdraagt voor de distributie. In gebieden waar er een Bureau voor Burgerzaken aanwezig is, zullen de kaarten ter plaatse worden afgegeven en de burgers kunnen daar terecht voor het afhalen van hun e-ID.

Pre-electoraal belang missies

Voor de algemene vrije en geheime verkiezingen in 2020, is het hebben van een geldige ID-kaart erg belangrijk. Veel burgers in het binnenland zijn hiervan afhankelijk en beschikken meestal niet over andere legitimatiebewijzen, zoals een rijbewijs of een paspoort. Om de CBB-bestanden actueel te houden, zullen ook verzoekschriften van verhuizingen door de missiegroep worden opgemaakt, waardoor burgers op het juiste adres staan vermeld. Een juiste adres is noodzakelijk voor de indeling op de verschillende stembureaus.

Bekende problemen binnenland

“Hoewel wij al vaker naar het binnenland zijn geweest, zijn er toch mensen die geen aangifte van geboorte of overlijden hebben gedaan”, zegt Pokie. Voor deze burgers bestaat de mogelijkheid om alsnog aangifte te doen waarbij een verzoekschrift wordt opgemaakt. De verzoekschriften zullen ter goedkeuring worden aangeboden aan de procureur-generaal. Ook verzoekschriften ter verbetering van geconstateerde foutieve akten zullen verder worden afgehandeld in Paramaribo.

De missies naar het binnenland worden uitgevoerd in samenwerking met de districtscommissariaten. “Er zullen tijdens de missies twee groepen in het veld zijn. Elke groep bestaat uit negen personen van het CBB en een bestuursopzichter. Door de werkgroep zijn er al voorbereidende werkzaamheden verricht over documenten die in de gebieden in orde moeten worden gemaakt en waar er onvolkomenheden zijn”, zegt Pokie.

Overige berichten