Eerste mentale gezondheidsconferentie moet bewustzijn onder Marrons over eigen mentale gezondheid vergroten

GFC NIEUWSREDACTIE- Zaterdagmiddag vond de eerste virtuele mentale gezondheidsconferentie plaats met als doel het bewustzijn onder Marrons over hun eigen mentale gezondheid te vergroten.

Marrons en niet-Marrons uit binnen en buitenland hebben deze conferentie bijgewoond en hebben een bijdrage geleverd tot het welslagen van dit initiatief.

De organisatie lag in handen van Yeepi Foundation Calgary, Canada in nauwe samenwerking met de Medische Zending Primary Health Care Suriname met ondersteuning van UNICEF.

De opening van deze conferentie werd gepleegd door de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Hij benadrukte het belang van deze conferentie voor Suriname in een tijd waar het Ministerie van Volksgezondheid bezig is het
Nationaal Mental Health Plan en het Nationaal Suicide plan te evalueren en bij te stellen.

Namens de regering gaf hij de organisatoren de garantie dat de aanbevelingen uit deze conferentie zullen worden meegenomen in de bijstelling van het beleid.

De inleidingen werden verzorgd door Stanley Konetimang, Linda Konetimang-Pansa en Herman Jintie.

Het belang van nadenken over en aanpakken van de eigen mentale gezondheid binnen de Marrongroep werd aangehaald zeker vanuit het gegeven dat deze groep vanaf de slavernij tot heden mentale toestanden hebben meegemaakt die hun bestaan en ontwikkeling hebben beïnvloed.

Artsen, psychologen, leerkrachten, het traditioneel gezag, gedragsdeskundigen en andere gezondheidswerkers hebben deelgenomen aan deze pre-conferentie.

Tijdens de verschillende presentaties werd onder meer aandacht besteed aan:

▪ hoe stress, angst, depressie en psychische aandoeningen worden ervaren door Marrons,
▪ wat er op dit moment wordt gedaan voor Marrons die met deze problemen worden
geconfronteerd en
▪ wat er kan gebeuren als geen actie wordt ondernomen.

De uitkomst van deze conferentie zal worden vervat in een rapport dat gedistribueerd zal worden door MZ. Het is de bedoeling dat er een vervolg conferentie zal worden georganiseerd in Paramaribo in 2022.

De Medische Zending en Yeepi Foundation kijken tevreden terug en spreken de hoop uit dat beleidsmakers hierop zullen inspelen bij het ontwikkelen van beleid voor deze doelgroep.