fbpx

Eerste lading rijst vanuit Nickerie naar Venezuela

GFC NIEUWS- Vanuit het rijstdistrict Nickerie is recentelijk de eerste lading rijst naar Venezuela verscheept.

In totaal zal er 30.000 ton rijst naar de bevriende natie worden geëxporteerd.

Dat Suriname deze mogelijkheid krijgt betekent volgens Ramon Abrahams, coördinator rijstsector Nickerie, een extra boost voor deze sector in het district.

Het heeft lang geduurd voordat de eerste verscheping mogelijk werd gemaakt. Rijstbedrijf Ramadhin is belast met de export.

Volgens Abrahams is men ruim tien maanden bezig geweest met Venezuela om “nu eindelijk de boot hier te hebben en de eerste verscheping te doen”. Dat geeft volgens de coördinator aan dat het niet gemakkelijk is geweest om alles rond te krijgen. Hij zegt dat omstandigheden in Venezuela en andere zaken een rol hebben gespeeld.

Abrahams benadrukt dat men hier echter al lang en breed gereed was om te kunnen verschepen. De eerste verscheping betrof 3000 ton. De bedoeling is dat de boot Nickerie om de tien dagen aandoet totdat het totaal volledig is verscheept.

Abrahams: “Tussen die tijd moet er al een nieuw contract zijn voor een restant van 40 tot 50 ton.” Abrahams vertelt dat Bhagwapersad Ramadhin, die belast is met de export, verschillende molenaars bij elkaar heeft gehaald en die dus rijst gaan aanleveren.

Soeresh Algoe, ex-minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) legt uit dat het om het tweede gedeelte van de compensatiemechanisme in het kader van de PetroCaribe deal gaat.

In zijn periode als LVV-minister was afgesproken dat er meer dan 30.000 ton geëxporteerd zou worden, waarvoor er ook een document was getekend.

Abrahams benadrukt dat de export een behoorlijke stimulans is voor de rijstsector in Nickerie, voor zowel de boeren als de molenaars.

Hij voorspelt dat met deze verschepingen de opkoopprijs van de voorjaarsoogsten op minimaal 105,- SRD per baal natte padie zal liggen.