Eerste kwartaalcijfers overheidsfinanciën aan DNA gerapporteerd

Het ministerie van Financiën heeft de realisatie van de overheidsinkomsten en uitgaven over het eerste kwartaal gerapporteerd aan De Nationale Assemblee (DNA).

De cijfers zijn inmiddels ook gepubliceerd op de Overheidswebsite. Het ministerie volgt hiermee de procedures die zij in maart 2016 is begonnen en onderdeel zijn van het beleid om steeds transparanter en nauwkeuriger het overheidshandelen aan toetsingsorganen en het breder publiek ten ogen en ten oren te brengen.

De vaststelling van de cijfers gebeurt met inachtneming van internationale standaarden, zoals beschreven in de Government Finance Statistics Manual (GFSM) van het Internationaal Monetair Fonds. De comptabele standaarden verwoord in de Surinaamse Comptabiliteitswet worden ook toegepast.

Ten slotte is Suriname onderdeel van het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) en levert in dit kader gegevens over de mijnbouwsector. Recentelijk is het eerste Suriname mijnbouw transparantie rapport gepubliceerd en afgegeven bij het internationale Secretariaat.

Belangrijk is ook de voorspelbaarheid van de publicatie van de overheidsfinanciën cijfers. Hiertoe heeft het ministerie nu een Advance Release Calendar bekendgemaakt. Datagebruikers weten immers graag van tevoren welke statistieken te kunnen verwachten en wanneer.

In het eerste kwartaal 2019 is circa SRD 1.405 miljoen aan belasting- en niet-belastinginkomsten ontvangen.

De trekkingen (leningen en andere financiering) daarbij opgeteld bezorgden de overheid SRD 1755,- miljoen aan middelen om haar uitgaven mee te verrichten.

Het grootste deel van de uitgaven is gegaan naar subsidies en transfers en wel SRD 759,- miljoen.

De tweede bestedingscategorie zijn Lonen en salarissen, voor SRD 678,- miljoen, waarin ook de loonsverhoging met terugwerkende kracht behoorde. Als derde zijn het de kapitaalsuitgaven, SRD 378,- miljoen.

Aan aflossingen en rentebetalingen is er SRD 298,- miljoen betaald, terwijl goederen en diensten SRD 232,- miljoen behelsden.

Financiën is voornemens om ook steeds korte kwalitatieve verslagen over de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën te presenteren, waardoor de lezers meegenomen kunnen worden naar het fijne achter de cijfers.

Overige berichten