fbpx

Eerste House of Fame binnenkort in Suriname

Een Nationaal Suriname Voetbal Museum(NSVM) als cadeau voor alle Surinamers over de hele wereld in verband met de 42e staatkundige Onafhankelijkheidsdag van Suriname.

“We hebben onmiddellijk ja gezegd toen het idee aan ons werd voorgelegd”, aldus een trotse Surinaamse Voetbalbondsvoorzitter John Krisnadath.

“Het gaat over een ontwikkeling waar iedere Surinamer trots op zal zijn. Een ontwikkeling die vooral grote investeerders die willen mee participeren in dit unieke en historisch project moet aantrekken. Mijn gedachten gaan ook uit naar de Internationale stervoetballers die vanwege hun Surinaamse roots ook een bijdrage willen leveren.”, vervolgt hij

Het FIFA Museum (Zurich/Zwitserland) heeft het initiatief met enthousiasme begroet. Het is bereid gevonden om mede in het kader van het institutionaliseren en professionaliseren van NSVM expertise in te brengen.

Oorsprong initiatief

Het idee voor de oprichting van NSVM dateert uit 2013. Een veelvuldig bezoek aan het FIFA Museum in Zurich leverde de pijnlijke constatering op, aldus initiatiefnemer ir, Wilfred Richards, dat de Surinaamse voetbalsport niet op het netvlies staat van de internationale voetbalgemeenschap.

“In het FIFA Museum heb ik een boekje over 65 jaar Leo Victor aangetroffen dat nog gerangschikt stond onder de Nederlandse informatie. Dat was het enige document over de Surinaamse voetbalsport waar het FIFA Museum over beschikte. Die constatering leidde ertoe dat ik in 2016 aan de bel heb getrokken om verandering in de situatie aan te brengen. Republiek Suriname verdient beter dacht ik”, vervolgt Richards.

De ontwikkelingen kwamen in snel tempo nadat diaspora dr. Barryl Biekman, schrijver van het Suriname Diaspora beleidskader, werd ingeschakeld.

Wat is er sedertdien ondernomen?

Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met FIFA Museum autoriteiten. Tijdens het overleg met Michael Schmalholz, bibliothecaris van het FIFA Museum (Zürich/Zwitserland) heeft hij zijn medewerking toegezegd aan het tot stand brengen van een Permanente Tentoonstelling over de Suriname Voetbalsport, te situeren in het FIFA Museum.

BEKIJK OOK
Dode man nabij vuilstortplaats Ornamibo aangetroffen

Het draagvlak om het NSVM te realiseren is verkend en in beeld gebracht. Met de SVB is gesproken en met relevante netwerken. Potentiële stakeholders op het gebied van de voetbalsport zijn geraadpleegd.

De plaatsten van de voetbalsport collectievorming en documentatiemateriaal om een Permanente Tentoonstelling tot stand te brengen zijn verkend en in kaart gebracht.

Enthousiaste Surinamers onder andere in Nederland hebben zich bereid verklaard om voetbalmateriaal zoals foto’s van hun al overleden en/of bejaarde vader ter beschikking te stellen.

De diplomatieke vertegenwoordiger van Suriname in België, Milton Castelen, heeft het project gekwalificeerd als een uitstekend bewijs van de proactieve houding van de Surinaamse Diaspora in Europa.

De inschakeling van Ir. Gracilio Pigot, CEO van de LEAF Group, heeft in een tijdsbestek van één maand veel enthousiaste reacties van bedrijven in Suriname opgeleverd.

Memorandum of Understanding

Op 1 december vindt de ondertekening van een Memorandum of Understanding(MoU) plaats tussen de partners: Initiatiefgroep NSVM, de SVB als belangrijke eigenaar van het NSVM en de Stichting ROVI. Belangrijk doel van de MoU is om de samenwerkingsafspraken te bekrachtigen.

De ondertekening vindt plaats te Zurich, Zwitserland in het gebouw van het FIFA Museum. Het staat in het teken van de Suriname Diaspora Dag, een samenwerking tussen Suriname Diaspora Dag België (SuDiSoBe) en de organisatie Surinamedag in Zwitserland. Dit jaar zal het evenement geheel gewijd zijn aan de Voetbalsport in het FIFA Museum.(GFC)