Eerste HFDL-klimaatconferentie in Suriname een feit

De eerste High Forest Cover Low Deforestation (HFDL) conferentie is gestart met een goede opkomst van de participerende landen.

Vicepresident Michael Ashwin Adhin heeft deze driedaagse klimaatconferentie namens president Desiré Bouterse voor open verklaard op dinsdag 12 februari. Deze conferentie wordt gehouden in Royal Ballroom Torarica.

“De natuur brengt naast een voortbestaan, plezier en genot in ons leven. Daarnaast voorziet het in voeding, zuurstof en helpt het ons in het verminderen van de negatieve gevolgen veroorzaakt door verwarming van de aarde. Suriname heeft heel lang 93% van haar totale bos behouden, welke verschillende voordelen biedt aan de wereld in de strijd tegen klimaatsveranderingen”, zegt de vicepresident.

De vicepresident typeert het als ironisch dat ons land gedreigd wordt door de negatieve effecten van klimaatsveranderingen. Het feit dat wij behoren tot de landen met een lage kustvlakte maakt ons het kwetsbaarst.

“Meer dan 75% van onze bevolking in de kustvlakte en de meeste economische- en sociale activiteiten in het kustgebied. Wij buigen ons serieus over het vinden van oplossingen voor problemen, die wij niet veroorzaakt hebben. Wij vinden het noodzakelijk om het voortouw te nemen, omdat onze positie ons daartoe verplicht.”

“Wij hebben het initiatief genomen voor deze conferentie, omdat wij ervan bewust zijn dat wij samen als HFDL-landen onze positie moeten verbeteren en samen sterker kunnen staan. De uitdagingen zijn groot, vooral het lokaliseren van financiële middelen. Samen kunnen wij onze bijdrage aan het klimaatvraagstuk vergroten.”

De klimaatconferentie die in Suriname gehouden wordt moet onder meer zorgen voor de toegankelijkheid van financiën voor klimaatsverandering. Deze middelen zullen aangewend worden om duurzame ontwikkeling op gang te brengen. In totaal zullen 24 landen participeren aan de meetings verdeeld worden in een technisch en een politiek gedeelte.

Verschillende gastsprekers zullen tijdens de conferentie allerhande onderwerpen over klimaatverandering belichten. Het uiteindelijk doel is uiteindelijk als HFDL-landen te bundelen en gezamenlijk de doelen van deze conferentie na te streven.

De klimaatconferentie duurt tot en met 15 februari 2019 deze top.

Overige berichten