Eerste gezondheidszorgassistent Medische Zending rondt hbo-opleiding Health Management af

Woensdag studeerde de Gezondheidszorgassistent (GzA) van de Medische Zending PHCS, Ursine Jabini, na een opleiding van 4 jaar af van de hbo-opleiding Health Management van het E.F.S College (COVAB). Ze verdedigde met succes haar scriptie “Actieve gemeenschapsparticipatie binnen de gezondheidszorg”.

De toelating tot de opleiding, met als basis het GzA-diploma, had 4 jaar geleden nogal wat voeten in de aarde, omdat de GzA-opleiding niet erkend wordt als mbo-opleiding en afgestudeerden dus niet in staat zouden zijn de opleiding Health Management van COVAB te kunnen volgen.

Jabini is de eerste afgestudeerde van een groep GzA’s die op aandringen van de Medische Zending en het ministerie van Volksgezondheid werd toegelaten.

Zij deed kwantitatief onderzoek naar gemeenschapsparticipatie bij gezondheidsbevordering in het ressort Djumu waar ze zelf werkzaam is als leidinggevende. Er moest met dit onderzoek inzicht verkregen worden welke factoren een rol spelen bij de lage participatie van de gemeenschap in ressort Djumu bij gezondheidsbevorderingsactiviteiten en wat er aan gedaan kan worden.

Het onderzoek wijst uit dat men wel de gezondheidsinformatie graag ontvangt, maar men is als gemeenschap nog niet actief betrokken bij de planning, ontwikkeling en uitvoering van het gezondheidsprogramma en in de besluitvorming hierbij. Een belangrijke aanbeveling is dat het beleid van de overheid de primaire gezondheidszorg moet ondersteunen en dat er gezondheidsbevorderende activiteiten georganiseerd worden samen met de gemeenschappen.

Verder wordt in de scriptie een plan voor de verbetering van de communicatie ontvouwd, waarvan de geslaagde hoopt dat de financiële middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering hiervan.(GFC)