Eerste fase pluimveekeuring afgerond

GFC NIEUWS- Het directoraat Veeteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, heeft de eerste fase van de training pluimveekeuring afgerond.
Deze fase van de training duurde van 24 februari – 13 maart.
De Veterinaire Dienst is overgegaan tot het verzorgen van trainingen in de pluimveekeuring, op basis van de wet “Inspectie van vlees en overige dierlijke producten,” dat in 2017 is goedgekeurd Tijdens deze trainingen worden de vereisten uit de wet behandeld. De bedrijven worden getraind om een HACCP plan toe te voegen op hun bedrijf en vindt de behandeling van de volgorde van het slachtproces plaats.
Tijdens de training zijn diverse onderwerpen behandeld waaronder, de introductie van de sanitaire inspectie van gevogelte en algemene processen die uitgevoerd worden tijdens de sanitaire inspectie. Ook kwamen aan de orde basisconcepten van de anatomie en fysiologie van pluimvee, karakterisering door systeem pluimveevlees, definities en kenmerken van vleeskuikens. Door voedsel ontstane ziekten, classificaties en preventie en veel voorkomende ziekten bij pluimvee waren ook deel van de training, zo ook kenmerken van kwaliteitsborgingssystemen, het HACCP-systeem en verificaties van kwaliteitsborgingssystemen.
De praktische kant alsook persoonlijke zaken zoals, hygiënevoorschriften voor personeel, slachthuizen en verwerkingsruimten zijn ook onder de loep genomen tijdens de training.
Er is aandacht besteed aan de vereisten voor slachtprocessen, algemene aspecten van slachthuizen, sanitaire inspectie, transporteren, ontvangen, knock-out, bloeden en verder ook broeien, ontdooien, ontdoen, koelen, verpakken en snijden.
Aan deze training participeerden ruim 40 participanten, waarvan 14 van diverse pluimvee bedrijven en 26 van het directoraat Veeteelt. Voor het praktijk gedeelte van de trainingen zijn twee bezoeken gebracht aan het bedrijf Local Chick en aan Espee Chicken.
De training is verzorgd door consultant, Jaime Luis Santibañez Valdes uit Chili en de trainingscoördinator Claudet Morsen, Staatsdierenarts. De training maakt deel uit van de Agriculture Competitiveness Program van de International Development Bank (IDB). De tweede fase van de training wordt van 20 april t/m 15 mei 2020 gehouden.
Volgens Minister Rabin Parmessar van LVV maken trainingen een wezenlijk onderdeel uit van zijn beleid, zowel het geven als volgen van trainingen door medewerkers van LVV dragen bij om het beleid van het ministerie te ondersteunen.
Door de trainingen zijn medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan dit leiden tot effectiever en efficiënter verloop van de werkzaamheden.