Eerste exportzending bananen Suriname naar Barbados

GFC NIEUWS- Minister Rabin Parmessar van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, (LVV), heeft invulling gegeven aan de opdracht van president Desi Bouterse om de samenwerking op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij tussen de landen Suriname en Barbados te intensiveren.
De diverse gesprekken tussen deze twee landen hebben er toe geleidt dat beide landen elkaars markten hebben bezocht en hebben uitgewerkt welke behoefte er bestaat en waarop ingespeeld kan worden om de handelsrelatie opgang te brengen.
De bewindsman vertrok op 27 februari jongstleden met een delegatie van agrarische ondernemers en exporteurs naar Barbados. Tijdens zijn bezoek aan Barbados zijn de handelszaken zoals Supermarkt Carlton en Massy bezocht en zijn er gesprekken gevoerd over de mogelijkheid voor het exporteren van Surinaamse producten.
Uit de gesprekken is gebleken dat Barbados een interessante markt is voor een aantal Surinaamse producten. In aanwezigheid van de minister zijn er gesprekken gevoerd tussen de Surinaamse ondernemers met het bedrijfsleven. Hierbij zijn ook de belemmeringen besproken, zoals de logistieke aspecten en de fytosanitaire voorwaarden waaraan voldaan dient te worden.
Na terugkomst zijn de afgelopen weken intensief gewerkt aan het oplossen van de belemmeringen en zijn eveneens de logistieke mogelijkheden in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd dat op 1 mei het staatsbedrijf FAI de eerste export van twee containers bananen naar Barbados heeft doen plaatsvinden.
LVV heeft met deze gemeenschappelijke inspanning van de overheid en de private sector angetoond dat Suriname instaat is, om samen te werken en de productie en export op gang te brengen en de handelsrelatie binnen de Caricom en in het bijzonder met Barbados te ontwikkelen. LVV verwacht dat spoedig ook andere producten zullen worden geëxporteerd naar Barbados.
Suriname heeft tijdens de landbouwtentoonstelling Agrofest 2020 in Barbados producten getoond die geëxporteerd kunnen worden naar Barbados. De deelname van Suriname heeft grote interesse gewekt bij ondernemers in Barbados.
Het doel van de participatie aan de beurs was om samenwerkingsverbanden tot stand te brengen tussen de agrarische ondernemers uit Suriname en Barbados. Dit past geheel binnen het bilateraal Brokopondo Programma tussen Suriname en Barbados, waarbij de samenwerking op agrarisch gebied verankerd is en moet leiden tot vergroting van de productie en onderlinge handel.
Minister Parmessar heeft samen met z’n Barbadiaanse collega minister van Agriculture and Food Security gesprekken gevoerd om invulling te geven aan het Brokopondo Programma en zijn de vriendschapsbanden tussen de twee landen verder geïntensiveerd.

Overige berichten