fbpx

Eerste coaches sportprogramma getraind

De eerste sporttrainingen aan coaches binnen het ‘Community Sport voor Inclusiviteit en Gendergelijkheid’ programma zijn achter de rug. Het programma is een partnerschap tussen Projekta, de Nederlandse Ambassade in Suriname en ISA (International Sport Alliance). Het vormt samen met het programma ‘Hear Us Now’, gefinancierd door de EU, een tweejarig traject van versterking van gemeenschapsorganisaties om gendergelijkheid te bevorderen en geweld tegen te gaan, onder andere door middel van sport en cultuur.

De Big Five Foundation, Ispeak, Stichting Abrabrokie Beekhuizen Saron en Omgeving (ABSO), CV Wabokwa uit Hollandse Kamp en Stichting Buurt Ontwikkeling Latour (Stibula) hebben geparticipeerd aan touwtjesspringen. De Big Five Foundation heeft ook met Buurtorganisatie Pontbuiten (BUPO), Santosstars en Stichting Witsantie Educatief Centrum de coachestraining voor straatvoetbal doorlopen. Er waren in totaal twaalf deelnemers.

Binnen dit project worden de organisaties getraind om door middel van toegankelijke sport en bewegingsactiviteiten, seksueel geweld en huiselijk geweld bespreekbaar te maken. Een ander doel van het programma is om ook meer meisjes te laten bewegen en meer actieve vrouwelijke coaches te hebben.

Het onderdeel straatvoetbal is door Aisa Smit overgebracht en touwtjesspirngen door Georgetine Asantiba. De trainingen waren zowel theoretisch als praktisch. Een deel van de organisaties is al bezig met sport en beweging, maar belangrijk is ook dat de bewegingsvormen overgedragen kunnen worden. De deelnemers zijn onder andere getraind in het uitzetten van velden en hoe effectief te participeren aan touwtjesspringen zonder het lichaam te belasten.

OOK INTERESSANT
Jongeren Nickerie grijpen aanbod AWJ aan om computervaardigheden te leren

Om de trainingen af te sluiten, hebben de participanten demolessen gegeven, waarbij zij individueel of in organisatieverband, afhankelijk van de tak van sport, zijn beoordeeld. Smith en Asantiba hebben min of meer op dezelfde technieken gelet. Het gaat om stemgebruik en in welke mate zij gebruik hebben gemaakt van de beschikbare ruimte. De toetsonderdelen waren bij straatvoetbal pasen en schieten, pasen en aannemen en balcontrole. Bij touwtjesspringen was de houding van de trainees en hun tijdsindeling ook belangrijk.

Meer dan 30 jongeren hebben afgelopen zondag deelgenomen aan de demolessen van touwtjespringen straatvoerbal. Deze jongeren waren afkomstig uit o.a. Paraman, Santodorp, Hollandse Kamp, Sunny Point en Beekhuizen.

Inmiddels is ook het onderdeel dancefitness van start gegaan onder leiding van Cherish Heymans. Daaraan participeren Sangh Parivar Suriname (SPS), Santosstars, Big Five Foundation, Stichting Sport Ontwikkeling Vierkinderen (SPONVI), Bupo, CV Wabokwa en Shri Sanatan Dharm Paramaribo Noord (SSDP).(GFC)