Eerste aanzet samenwerking LVV en biologiedocenten

GFC NIEUWS- De intersectie biologie van het VWO heeft de training over ‘verantwoord gebruik van pesticiden’ gevolgd die werd verzorgd door de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).
Deze training die op 3 januari werd verzorgd, is de eerste stap voor een intensievere samenwerking met intersectie van biologiedocenten.
De bovengenoemde afdeling heeft, onder leiding van Carmen van Dijk, Waarnemend Hoofd, eerder in 3 achtereenvolgende jaren bewustwordingssessies over verantwoord pesticidengebruik verzorgd op de Henry Hassenkhan Scholengemeenschap. Dit in samenwerking met de Biologie docent Regillio Goedhoop, die tevens voorzitter is van de intersectie biologie van het VWO en directeur van Stichting Koherme.
Deze training in het verantwoord gebruik van pesticiden aan de biologie docenten is met een certificaatuitreiking afgesloten. De opgedane kennis zal verder worden opgenomen in de te ontwikkelen lesbrief, namelijk het Biologie curriculum.
Pesticiden gebruik en de gevolgen van overmatig gebruik komen namelijk aan de orde in de Ecologie lessen (Ziekten en plagen) en bij Voeding en Vertering (Pesticide residuen en accumulatie).

Overige berichten