fbpx
Eerste aandachtspunten voor Regering Bouterse 2

De regering Bouterse 2 is een feit en zal nog 5 jaar regeren. Heel belangrijk is het volk eraan te herinneren dat de Regering Bouterse 1 ook de eed en belofte aflegde om naar eer en geweten heel eerlijk te zijn, maar het bleken holle woorden voor een aantal bewindvoerders en ondersteunende politici te zijn die op zelf- en kliekverrijking uit waren.

De vorige regering Bouterse gaat de geschiedenis is als de meeste corrupte, tot nu toe. Vriend en vijand zijn het daarover eens. Opvallend was dat de President die naliet daarover gedegen verantwoording af te leggen, ook niets deed om de corruptie ( onrechtmatige verrijking) aan te pakken en de PG te verzoeken de vervolging in te stellen.

Ondanks de voor de hand liggende conclusies waarom de president zijn plicht daartoe verzaakte, werd hij toch grandioos gekozen. Belangrijk is ook dat (parastatale) staatsbedrijven nu ook zwaar gaan bezuinigen en niet voor de partijpolitieke propaganda zullen worden ingezet, zoals Telesur, Grassalco, STVS, MAS enz… Indien een Ministerie als Jeugd & Sportzaken zal strooien met sportfaciliteiten, dan zal zulks het volk moeten opvallen. Ook is het niet te laat om het ministerie van Regionale Ontwikkeling in een kleiner kader te plaatsen met half zo grote begroting. Zoveel decennia ( 5) was dat ministerie voor het Binnenland goed om het stemvee te verzamelen en vast te houden. De NPS genoot er van, en sinds de afgelopen 20 jaren zijn andere politieke partijen die daarvan voordeel trekken en niet kwijt willen. Maar zo kan het niet verder!

Hoeveel boslanddignitarissen zijn er nu, want het aantal groeide snel naar bijna 1200 ? Heel wat bevorderingen die meer salaris inhouden, vonden plaats. Wat waren de geleverde prestaties? Hoeveel andere inkomstenbronnen heeft het lid van het dorpsgezag? Hoeveel personen werden aangenomen als militair en was dit niet een soort beloning? De regering zal openheid van zaken moeten geven en al snel moeten saneren. Moeten we anders een grote kwekerij van luilakken en parasieten instand blijven houden? Dat komt de sociaal-rechtvaardige samenleving die we ineens wel willen, zeker niet ten goede.

Ook zullen politieke dwergpartijen zoals Palu, die politiek hebben afgedaan en nu niet in de regering zitten omdat ze ineens geen regeer-verantwoordelijkheid aandurven of buien zien hangen, niet stoer moeten doen , maar op fatsoenlijke wijze grote afstand moeten nemen van ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en niet als tarantulas de nieuwe minister te omcirkelen. DOE-minister Dodson zal alles wat de Palu-top op dat ministerie in het donker hield, in het scherpe licht moeten zetten. Nu zal DOE zichzelf en al haar prediking geloofwaardig moeten maken , de ogen zijn scherp gericht op de DOE-minister Dodson. We willen toch naar een eerlijke politieke cultuur en beschermende muren kapotmaken?

Hebben we alleen met de financiële crisis te maken of is de crisis/ malaise die al meer dan 1 jaar geleden begon, allemaal groter? Gaan we de lagere wereldmarktprijzen de schuld geven of ons willens en wetens niet storen daaraan? Schommelingen in de wereld zou je al hebben moeten wakker schudden.

Gaan de president en zijn partijtoppers wel ernstig rekening houden wat de diverse genodigde organisaties te berde hebben gebracht? Of was dat toneel, om felle kritiek en nog meer gezichtsverlies te voorkomen? Het is namelijk niet de eerste keer dat een door de heer Bouterse gedomineerde regering de schatkist leeg maakt en het Land met torenhoge schulden opscheept? We schijnen maar niet te kunnen verwerken dat we de verkiezingen grandioos hebben gewonnen zonder behoorlijk en eerlijk bestuur zonder goed financieel beheer en het Volk op dat stuk hebben misleid.

Willen we opvallend vaker Gods hulp inroepen om de naïeveling en de jeugd te misleiden, dan moeten we de fouten eerst eerlijk toegeven, meer nog leren niet opnieuw opzettelijk de fouten te maken en te misleiden, zolang het duurt….

Het goede en uitstralend voorbeeld dat regeerders en leiders vooral op politiek en sociaal gebied behoren te geven, hetgeen onder regering Bouterse 1 ten enenmale helemaal ontbroken heeft, moet nu wel zichtbaar worden naar het Volk. Anders bezondigen we ons weer aan holle frasen. Zo gauw de regeringsleider en de DNA-voorzitter neigen de fouten en falen onder vorige regering te vergeten, dan zal het volk en media wel genoodzaakt worden om zaken in herinnering te roepen.

Provocatie

Kan de president de bekende bevlogen propagandisten van zijn bewind met spoed oproepen het volk niet te misleiden, en geen tweedracht te zaaien via Radio en TV of zelfs politieke opponenten onnodig uit te dagen of te tarten en andermans recht op vrije meningsuiting ook niet te bedreigen? Indien zulks onverkort voortgang zal vinden zoals onder regering Bouterse 1, dan zal de president als hoofdverantwoordelijke hebben toegestaan dat de zaak wel plotseling uit de hand kan lopen. Men zal het dagelijks nieuws niet mogen manipuleren en of verduisteren.

Alle Info Acts 2010-2015 zullen met terugwerkende kracht een datum en referentienummer moeten krijgen zoals het hoort, alsmede in vervolg ook. Websites ( ook van de TV – stations ) moeten dagelijks op tijd bijgewerkt worden en vele archieven moeten (meer) toegankelijk worden. Het volk zal daarop nu scherper moeten opletten. De overheid zal snel transparanter gemaakt moeten worden voor wat betreft beleid en informatievergaring moeten en minder bureaucratisch gemaakt moeten worden. Dat heeft veel haast! De zaak ligt er veel erger voor dan met een artikeltje tot uiting kan worden gebracht. Respect voor wet en recht moet teruggebracht worden en controle op naleving van allerlei wetten moet opgevoerd worden, wat allemaal was verdwenen onder regering Bouterse 1. Als een werknemer of ambtenaar in overtreding is, zullen sancties moeten volgen en niet gillen dat we met overplaatsing de man/ vrouw een tweede kans willen geven, zonder onderzoek, terugvordering en strafmaatregel van rechtswege.

Importbeperking vuurwerk

Op de regering wordt een beroep gedaan om ook behoorlijk te bezuinigen op de import van vuurwerk. Aangezien in de media bekend werd dat een groot aantal magazijnen van supermarkten nog tjokvol oude voorraden zit, is het aan te bevelen om ca. 35 containers minder te importeren. Oude voorraden tegen nieuwe verhoogde prijzen verkopen, levert enorm veel winst op en zo wordt de kloof tussen arm en rijk groter. Willens en wetens oud vuurwerk verkopen met risico dat het vuurwerk niet goed of niet op tijd afgaat, zal weer vele gewonden opleveren. Willen we dat?

Laten we ook de afschietperiode drastisch terugbrengen naar 4 dagen, dus 29, 30 en 31 dec, en 1 januari en afschieten op 1 januari, zeker niet na 01.30 uur in de ochtend. Het volk behoeft voldoende rust. Dat is echt ruim genoeg en maakt de feestsfeer echt niet minder. Laten we niet vergeten dat bejaarden, zieken en vele dieren / vogels ook enorm eronder te lijden hebben. Of zullen we het handels- en winstbelang van de vuurwerkimporteur en handelaar ook laten meewegen in de herordening en bezuiniging?

Wat moeten we allemaal doen om onze economie gezond te maken en te houden? Dan moet de oneerlijke concurrentie die van buitenaf zwaar wordt ingevoerd, zwaar bestreden te worden. Dat is eerste prioriteit, minister Burleson? Ongebreidelde import van ondeugdelijke artikelen moet aan banden. Bouwmaterialenwinkel van weleer van Fernandes aan de Klipstenenstraat is nu voorgoed gesloten. Zij kan niet concurreren tegen goedkopere producten van lage kwaliteit.

Het verkeer

Dat wordt een ontzettend groot probleem in ons land. Ga maar als verkeersdeskundige in een ivoren toren zitten, maar de enorme import van zo veel auto’s blijft onverminderd. We importeren en klagen daarna. Hoeveel verkeersmaatregelen willen we dan nog nemen waarmee de burgerij zwaar getroffen wordt? Wanneer slaan we hard rijdende en ook nog onverantwoord inhalende bus-of truckchauffeurs in de boeien met een paar maanden cel?


Milieu

Het lijkt erop dat onze overheid water gaat exporteren en ook zal toestaan dat meer bos wordt gekapt. Dat mogen we afleiden uit de woorden van de president bij zijn inauguratie. Want we hebben toch zoveel natuurlijke hulpbronnen en ontzettend veel bos , is de president ingefluisterd? We leiden als land toch immense armoede? Juist de personen die bos en milieu zouden moeten conserveren en zwaar bewaken inclusief de honderden medicinale plantensoorten, lijken zelf bezield te zijn om het bos en water te commercialiseren en zouden al vele voorgesprekken met president Bouterse gehad. Maar we willen de miljoenen achterstallige belastingen uit de goudvelden van de kleinschalige goudsector al jaren maar niet innen. Dat past toch niet in een sociaal-rechtvaardige samenleving zoals DNA -voorzitter Simons dat wenst?

Gaan we in Commewijne duizenden hectaren hennep ( industriële marihuana ) planten ? Commewijne is al tijden heel gevoelig /kwetsbaar. Para of Brokopondo is toch veel beter voor de hennep -productie? Anders gaat het visbestand van Commewijne eraan met nog meer negatieve gevolgen.

In de Revo-periode werd ” Landbouw Ontwikkelingsplan Slootwijk ” ontwikkeld om op grote schaal rijst te planten, een plan van de Revo-deskundigen. Die onderneming met miljoenen investering, werd een voorbeeld van een revolutionaire fiasco.

Alirio Ph. Samson

Meer nieuws

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…