Eenzaamheid is dodelijk

Wie zich eenzaam voelt, heeft dubbel zoveel kans om vroegtijdig te sterven. Dat blijkt uit een studie van Copenhagen University Hospital waarvan de resultaten bekend werden gemaakt op het medische congres EuroHeartCare in Dublin. Vooral op het hart hebben gevoelens van eenzaamheid effect.

Talloze eerdere studies kwamen al tot dezelfde conclusie, daarom richtte de auteur van de studie Anne Vinggaard Christensen zich deze keer specifiek op hartpatiënten. Maar liefst 13.436 mensen werden onderzocht. Uit de resultaten kon ze uiteindelijk afleiden dat eenzaamheid bij vrouwen tot een dubbel risico op vroegtijdige sterfte leidt en dat het risico bij mannen iets minder dan het dubbele is. Eenzame mensen liepen ook drie keer meer kans op angststoornissen of depressies en hun levenskwaliteit is significant lager dan bij personen met een rijk gevuld sociaal leven.

Waarom eenzaamheid en vroegtijdige sterfte juist met elkaar verbonden zijn, blijft voorlopig onduidelijk: sommigen denken dat de oorzaak van het hogere aantal doden door beroertes en hartaandoeningen bij eenzame mensen simpelweg te wijten is aan het feit dat die mensen minder anderen in hun directe omgeving hebben die snel zouden kunnen opmerken dat de persoon in kwestie onwel geworden is, waardoor ze niet tijdig hulp kunnen krijgen. Een onderzoek aan de Universiteit van Harvard wees echter in 2016 nog uit dat een gebrek aan vrienden gelinkt is aan een hoger percentage klonters in het bloed, een van de oorzaken van beroertes en hartaanvallen.