fbpx
Eenmalige uitkering van SRD 300 slechts voor kwetsbare inkomensgroepen

GFC NIEUWS- Slechts de kwetsbare inkomensgroepen binnen de overheid en andere doelgroepen zullen in aanmerking komen voor de door de regering aangekondigde eenmalige netto-uitkering van SRD 300.

De regering heeft besloten deze uitkering te geven in het kader van de armoedebestrijding. Zo gaf president Chandrikapersad Santokhi maandag te kennen in het parlement bij de beantwoording van de vragen gesteld in de eerste ronde van de begrotingsbehandeling.

Regeringsfunctionarissen, gewezen regeringsfunctionarissen, DNA-leden, gewezen DNA-leden en hogere-inkomensgroepen zullen niet in aanmerking komen voor deze uitkering. Het staatshoofd zegt dat de regering voor deze uitkering ruimte heeft kunnen creëren door een strak prudent beleid omtrent de overheidsfinanciën.

Volgens het staatshoofd heeft het volk het zeer zwaar vanwege de financiële crisis en de Covid-19-pandemie. De regering wil de samenleving tegemoetkomen en heeft daarom in de regeringsraadsvergadering van 5 november goedgekeurd om eenmalig, in de maanden november en december 2020 een uitkering van netto SRD 300 uit te keren aan de gemeenschap.

President Santokhi merkt op dat er enorme armoede heerst binnen de samenleving. De regering wil voor al haar burgers gelijke kansen zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om zich te ontwikkelen. Om dat te kunnen realiseren, zal zij de armoede binnen de samenleving moeten bestrijden. Dat is waarom ook het armoedevraagstuk een prioriteitsgebied is in de urgentiefase.

Ter uitvoering van dit prioriteitsgebied is binnen de Raad van Ministers een onderraad armoedebestrijding ingesteld. Op dit moment worden verschillende programma’s uitgevoerd om de zwakkeren te ondersteunen in de vorm van pakketten. “Echter, pakketten beperken de keuzevrijheid van de burger en zijn tevens corruptiegevoelig. Daarom werken we eraan om dit om te zetten in ondersteuning in andere vorm”, gaf het staatshoofd aan.

De minister van Financiën en Planning stelt tevens speciaal voor armoedebestrijding, middelen beschikbaar. Daarnaast is de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting ook met een speciaal armoedebestrijdingsbeleid bezig. De minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken is bezig met de werklozenregistratie. Deze acties worden ondernomen om de steun effectief en op de juiste plaats te kunnen verlenen.

Meer nieuws

Wegomlegging in verband met 25 november

GFC NIEUWS- In het kader van de herdenking van 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, waarbij door de gewapende machten een parade en defilé zal worden gehouden,…

Dorpelingen keuren kaart Wit Santi goed

GFC NIEUWS- Bewoners van Wit Santi in Para hebben afgelopen zaterdag de kaart van het woon- en leefgebied van Wit Santi goedgekeurd tijdens een dorpsvergadering.

Gouddelver vermoedelijk verdronken

GFC NIEUWS- Het levenloos lichaam van de 22-jarige gouddelver Marvin Klassie is op 22 november door andere gouddelvers in een kreek in het dorp Waki…

PAHO doneert aan Volksgezondheid

GFC NIEUWS- De Pan American Health Organization (PAHO)/World Health Organization (WHO) heeft persoonlijke beschermingsmiddelen gedoneerd aan het ministerie van Volksgezondheid.

6 nieuwe coronabesmettingen

GFC NIEUWS- Het afgelopen etmaal zijn 6 personen positief getest op Covid-19 en 2 genezen. Het aantal actieve gevallen is 22.

ANRS en politie Latour houden verkeerscontroles

GFC NIEUWS- De afdeling Automatische Nummerplaten Registratie Systeem (ANRS) heeft samen met andere wetsdienaren van het politiebureau Latour op 17 november een gezamenlijke verkeerscontrole gehouden.