Eenheden belast met controle lockdown moeten instructies in acht nemen

GFC NIEUWS- Eenheden die tijdens de partiële lockdown belast zijn met de controle van dispensatiepasjes moeten de instructies die onder meer per schrijven zijn vastgelegd, opvolgen.
Kolonel Jerry Slijngard van het Nationaal COVID-19 Managementteam zegt dat het team vaker berichten heeft ontvangen dat de pasjes, ondanks die getekend en gestempeld zijn, door individuen niet altijd geaccepteerd worden als te zijn een pas die valide is.
Hij vroeg de aandacht van de ambtenaren die belast zijn met de controle van deze pasjes om zich te houden aan de instructies die hierover gegeven zijn. Volgens de functionaris worden namelijk ernstige problemen ondervonden in de verdere uitvoering van werkzaamheden.
Hij benadrukt dat er een algemene instructie per schrijven is vastgelegd dat vooral grote bedrijven die essentiële werkzaamheden uitvoeren, zoals Staatsolie, nutsbedrijven en productiebedrijven op straat moeten zijn. Die bedrijven hebben vaak genoeg een algemene omschrijving dat zij gevrijwaard zijn. Hun personeel, dat in shiftverband moet werken, mag zich verplaatsen van en naar het werk. Het bedrijfsvervoer moet duidelijk herkenbaar zijn en de nummers van de bussen zijn genoteerd op de formulieren. Het personeel moet in uniform gekleed zijn en over een bedrijfspas beschikken. Kolonel Slijngard benadrukt dat vooral productiebedrijven hun productie moeten blijven voortzetten, “willen wij als land niet in elkaar storten.” Hij zegt dat bij twijfel men altijd contact kan opnemen met het NCCR.
Er dient ook rekening te worden gehouden met nood – en spoedverkeer. Vrouwen die moeten bevallen of personen die vanwege ziekte met spoed naar het ziekenhuis moeten, mogen niet teruggestuurd worden. Kolonel Slijngard: “wij willen niet dat mensen het leven laten doordat controlerende eenheden mensen hebben weerhouden medische hulp toegediend te krijgen.”
Volgens de functionaris is er nog altijd een grote vraag naar dispensatiepasjes. Hij zegt echter dat er niet is afgeweken van de manier waarop deze pasjes moeten worden aangevraagd.

Overige berichten