fbpx
Facebook Pagelike Widget

Een zwevende kiezer…

Langzamerhand lijken de verkiezingsprogramma’s van alle partijen en combinaties nagenoeg op elkaar. Het verschil in de programma’s is voor mij minimaal, waardoor ik als kiezer niet weet waar ik op moet stemmen.

Begrijpelijk, want geen enkele partij of combinatie geeft concreet aan wat de toegevoegde waarde van zijn of haar partij of combinatie is ten opzichte van de NDP. Er wordt vaak afgegeven op de NDP, wat ze niet goed doet of heeft gedaan, maar er wordt niet aangegeven hoe ze het zelf beter gaan doen.

Omdat de concreetheid ontbreekt, weet ik niet waarom ik op V7, ANC, AC, APS, DOE, Mega Front, NOP, Palu, DRS of en al die andere partijen en combinaties, die niet genoemd zijn, zou moeten stemmen.

Ik – als zwevende kiezer – ben niet van plan om boekwerken te bestuderen om eruit te halen wat, hoe en waar de partijen en combinaties voor staan en ik ga ook niet naar partijbijeenkomsten. Ik wil in een ‘nutshell’ geïnformeerd worden via de media waar de partijen/combinaties voor staan. Kort en bondig!

Ik richt mij in dit artikel op bijvoorbeeld het programma van V7:

“De sleutel voor duurzame ontwikkeling’, de titel van het verkiezingsprogramma van V7 dat op 24 april is gepresenteerd door dhr. Rusland, voorzitter van de NPS is een beginpunt, maar bij al die punten mis ik de concreetheid.

“Het benutten van de ontwikkelingskansen die er zijn, goed bestuur en democratie, het vergroten van de integriteit van het openbaar bestuur, corruptiebestrijding en de verdere decentralisatie van het politiek-bestuurlijk systeem, zijn enkele van de zaken waarin V7 verandering in wil brengen”.

Ik zou willen weten wat zij onder goed bestuur en democratie verstaan? Wat gaan ze doen aan het vergroten van de integriteit van het openbaar bestuur? Worden personen met een crimineel en corrupt verleden geweerd uit DNA? En uit andere hoge posities? Wat gaat V7 doen om corruptie te bestrijden? Komt er een anti-corruptiewet? Gaan alle DNA, DR en RR leden een integriteitsverklaring tekenen? Met andere woorden, wat gaan ze precies doen?

Volgens V7: “De huidige regering is niet in staat geweest om een gebalanceerd financieel beleid te voeren. We zullen moeten gaan naar diversificatie van de economie. We zullen moeten zorgen voor vernieuwingen. We moeten komen met een investeringsklimaat dat zal moeten zorgen voor werkgelegenheid en productie. Hier wil V7 zich de komende tijd sterk voor maken.”

Mijn vraag is hoe wilt V7 komen tot diversificatie van de economie? Aan welke richtingen van de economie wordt gedacht? Hoe willen zij het investeringsklimaat verbeteren? Snellere procedures om een bedrijf op te richten, toegankelijkheid tot banken etc.? Graag concrete antwoorden!

“Ook in de arbeidsmarkt moet er beter geïnvesteerd worden. Sociale woningbouw zal ook de aandacht krijgen van V7, vooral het bieden van een onderdak aan alleenstaande vrouwen is van belang, zei Rusland”.

Wat moet het resultaat worden van de investering in de arbeidsmarkt? Gaan ze werkloze arbeiders omscholen dat ze beter aansluiten op de arbeidsmarkt? Hoe wordt ervoor gezorgd dat afgestudeerden aan de universiteiten en hoge scholen aan het werk komen? Wat wordt gedaan aan aantal jeugdigen, die vroegtijdig afhaken van school, de zogenaamde drop-outs.

Hoe kunnen jongeren, die zelfstandig willen gaan wonen, gemakkelijker aan huisvesting komen? Worden er huurhuizen voor ze gebouwd?

“Duurzame ontwikkeling in partnerschap met de Surinaamse burger zal ook de aandacht krijgen”. Wat houdt dit concreet in?

“Ook zal V7 komen met een oplossing voor het grondenrechtenvraagstuk”. Wat is de visie van V7 hierover? Hoe willen ze tot een oplossing komen?

Ik heb zelf ook een aantal items, waarover ik nauwelijks een partij of combinatie over hoor:

– Bijna alle partijen en combinaties hebben in hun partijprogramma “armoedebestrijding” als speerpunt. Hoe gaat elke partij of combinatie dit aanpakken?

– Welke voorwaarden worden gesteld aan immigranten (taal leren, inburgeren etc.)?

– Welke maatregelen worden genomen om het aantal ministeries en overheidsambtenaren, die alsmaar toenemen, te beperken. Hoe ziet het transformatieproces met minder overheidsambtenaren, die efficiënter werken en beter betaald worden, eruit? En waar worden overbodige ambtenaren aan het werk gezet?

– Wat gebeurt met de energieprijzen na 25 mei 2015? En met de rekening van SWM? Worden die verhoogd?

– Hoe wordt geluidsoverlast in sommige buurten aangepakt? Steeds meer burgers hebben hier last van. Welke regelgeving komt er?

Dit zijn onder andere concrete vragen waar een gemiddelde burger mee zit, maar die te vaag door partijen en combinaties worden beantwoord? Om een keuze op 25 mei te kunnen maken, zou concrete antwoorden op deze vragen helpen om mijn keuze te bepalen.


Een zwevende kiezer

Meer nieuws

Adhin wordt vandaag gehoord door hoorcommissie DNA

GFC NIEUWS- Parlementariër Ashwin Adhin wordt vandaag door een ingesteld hoorcommissie van De Nationale Assemblee (DNA) gehoord over zijn betrokkenheid bij vernietiging van media-apparatuur van…

Amoksi: Uitspraken Bouterse vrij ernstig

GFC NIEUWS- De uitspraken gedaan door ex-legerleider tevens ex-president Desi Bouterse tijdens een NDP-meeting in Ocer om de macht over te nemen middels wapens zijn…

7 nieuwe coronagevallen erbij

GFC NIEUWS- Dinsdag testten 7 personen positief op Covid-19. Paramaribo noteert 6 nieuwe besmettingen en Wanica 1.

BOG houdt drive- thru-uitreiking

GFC NIEUWS- Ter afsluiting van de training Basis Psychosociale Vaardigheden voor COVID-19 hulpverleners heeft er een drive-thru uitreiking plaatsgevonden.

Dringende aanpak natte infrastructuur Saramacca

GFC NIEUWS- Tijdens een spoed onderhoud tussen het DNA-lid Radjendre Debie en districtscommissaris Sherin Bansi-Durga van Saramacca met de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij…

Geen nieuwe Covid-gevallen maandag

GFC NIEUWS- Al twee dagen op rij is niemand positief getest op Covid-19. Het voorbije etmaal zijn 23 testen uitgevoerd en testte iedereen negatief.

Achaibersing buigt zich over knelpunten BBGO

GFC NIEUWS- Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft zich samen met het bestuur van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) gebogen…