Een tweede kans op onderwijs: elk kind heeft recht op leren

GFC NIEUWS- Hoewel er vorderingen geboekt worden in Suriname om kinderen op school te krijgen in het primair onderwijs, blijken jongeren in de doorstroom naar secundair onderwijs en succesvolle afronding uitdagingen te ondervinden, komt naar voren uit recente data verkregen uit de Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2018.

Jongeren die vroegtijdig uit het onderwijssysteem vallen, missen de kansen om kennis en vaardigheden op te doen om zich te ontwikkelen naar hun volle potentie.

Voor het bereiken van deze jongeren zullen multiple learning pathways ontwikkeld moeten worden zodat zij skills kunnen ontwikkelen om hun kansen te verbeteren.

Het verbeteren van leren en skills in zowel formeel als non-formeel onderwijs is een van de kern strategieën van UNICEF.

In een samenwerking tussen UNICEF en The Back Lot Academy is gewerkt aan het ontwikkelen van een 1-jarige vakopleiding op middelbaar niveau in Cultural Event Management.

Jongeren tot en met 18 jaar uit kwetsbare groepen die het secundair onderwijs niet hebben kunnen afronden, worden een 2de kans geboden om skills te ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Foundational skills met de nadruk op taalbeheersing, transferable skills (life skills), digital skills en job specific skills komen aan de orde tijdens de opleiding.

Voor de eerste cohort van 12 studenten wordt de opleiding geheel kosteloos beschikbaar gesteld door UNICEF. Tijdens de studieloopbaan begeleiding krijgen de studenten verdere ondersteuning in beroeps-, studie- en persoonlijke ontwikkeling.

Dit initiatief draagt bij aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) in het bijzonder SDG 4 (onderwijs).