Een rotte voortand mag niet de reden zijn dat je vriend je verlaat

Koppel ruzie

OPINIE- Het is algemeen bekend dat mensen verschillende gewoonten, voorkeuren en afkeuren hebben – dat is een onderdeel van onze unieke persoonlijkheid en individualiteit.

Dit werd recentelijk op treffende wijze geïllustreerd door een jonge Surinaamse vrouw uit Amsterdam, die een vrij ongebruikelijke ervaring deelde op haar sociale media.

Ze vertelde dat haar vriend, met wie ze sinds haar jeugd een relatie heeft van bijna twaalf jaar, haar verliet vanwege haar tandvleesproblemen en een rotte voortand. Deze kwestie roept natuurlijk vragen op over de waarden en het oordeelsvermogen van haar voormalige partner.

Het is moeilijk te bevatten dat iemand zijn geliefde zou verlaten om een reden die iedereen kan overkomen. Het feit dat deze jonge vrouw haar verdriet online uitte, toont aan hoe pijnlijk en verrassend deze ervaring voor haar moet zijn geweest.

Een rotte voortand zou nooit een reden moeten zijn om een relatie te beëindigen. Het suggereert dat er diepere problemen spelen, en als dat niet het geval is, dan is het waarschijnlijk een zegen dat ze niet langer verbonden is met iemand die haar op zo’n oppervlakkige manier beoordeelt.

Iemand met medeleven en een gezond verstand zou nooit zo’n handeling verrichten. Het is belangrijk om mensen te waarderen om wie ze zijn als persoon, en niet om oppervlakkige, veranderlijke factoren zoals het uiterlijk.

OOK INTERESSANT
Komt het wel goed met Surinaams voetbal?

Bovendien is het belangrijk om te beseffen dat liefde en toewijding verder gaan dan fysieke perfectie.

Ware liefde draait om het accepteren van imperfecties, het koesteren van uniekheid, en het geven van steun tijdens moeilijke tijden. Dit incident is een pijnlijke herinnering daaraan.

C. Wallerlei

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud