fbpx

Een nieuw beleid

Behalve de regerende partijen, de coalitie, heeft ook de oppositie een verplichting tegenover het volk, die ze heeft gekozen om hun belangen te behartigen.

De steeds een afwachtende houding en chantage hebben het land en de belastingbetalers veel tijd, moeite en vooral geld gekost. Het Surinaamse volk was deze en andere situaties beu en heeft naar beste weten gehandeld door af te rekenen met chanteurs en profiteurs.

Aan de andere kant was het ook te wijten aan de ” onwilligheid ” van de DNA – voorzitter, die waarschijnlijk onder druk, steeds dezelfde agendapunten wilde aanhouden en het verzoek van de oppositie bleef negeren. Hopelijk zal tijdens de nieuwe regeerperiode een andere wind gaan waaien, er vooral geluisterd worden naar een groot deel van het volk en dat een beter en constructief beleid zal worden gevoerd.

De 30 nieuwe DNA- leden (van de 51 ) die gekozen zijn, is een mijlpaal in de Surinaamse politieke historie en dat geeft wel een heel goed en gerust gevoel en vooral hoop!
Indien delen van de verzwakte V7 gaan samenwerken met de NDP- dat reeds was voorspeld,- dan zal dat het eindpunt betekenen van deze combinatie.

Als de NPS haar eigen weg opgaat en een 2-mansfractie vormt, dan betekent dat het einde van een historische- en koloniale samenwerking tussen de VHP en de NPS. De districten en de wijken in Paramaribo waar de NPS eens zo sterk was en de zetels op hun gegarandeerd waren, spreekt thans boekdelen!

De glorietijd lijkt al voorbij, dit is deels te wijten aan de arrogantie van de ex-voorzitter R.R. Venetiaan.( Velen weten het niet: hij had Henk Arron laten verwijderen van Grun Djarie ). De huidige voorzitter is meer een wetenschapper dan een trekker en een volksman.

We zijn straks weer 5 jaren verder en wie zal dan de grote leider in de diverse partijen zich profileren?
Een leider met capaciteiten, charme en vooral met charisma en de nodige daadkracht.

We spreken de hoop uit, dat er een stabiele- en een eerlijke regering wordt gevormd, waarin integere- en capabele personen zitting zullen nemen.

Door de president en de minister van Financiën is een goed gebaar in deze richting gegeven door te benadrukken, dat er bezuinigd moet worden op de ministeries. De dienstreizen die geen resultaten opleveren, kunnen vertegenwoordigd worden door de diverse ambassadeurs en zaakgelastigden. Dit zal zeker een besparing betekenen; denk aan reis- en verblijfkosten en aan daggelden.

Tenslotte zij gesteld, dat het uiteindelijk om de toekomst van het land gaat en het ligt ook in de lijn der verwachtingen, dat de president het volk niet zal teleurstellen en zijn doelen zal bereiken.

Vooral de corruptie en de criminaliteit, die steeds ergere vormen aannemen, dient hij heel hard aan te pakken, dan zal ons geliefd land een vredelievend en veilig land zijn!

Roy Harpal

Overige berichten