Een kritische blik op de koers van VHP en ABOP

Brunswijk en santokhi

OPINIE – Terwijl Suriname zich tracht te herstellen van economische uitdagingen en institutionele problemen, volgen de Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) onder leiding van president Chan Santokhi en de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP) onder vicepresident Ronnie Brunswijk ogenschijnlijk verschillende wegen om het land vooruit te helpen.

In dit kritische bericht werpen we een blik op hun respectieve benaderingen en prioriteiten.

De VHP: Een macro-economische en rechtsstatelijke koers

Sinds de verkiezing van president Santokhi heeft de VHP zich gepositioneerd als een partij die streeft naar macro-economische stabiliteit en versterking van de rechtsstaat in Suriname. Deze koers is begrijpelijk, gezien de ernstige economische crisis waarmee het land te kampen heeft gehad en de behoefte aan institutionele hervormingen om corruptie en wanbeheer tegen te gaan.

Onder leiding van Santokhi heeft de regering stappen ondernomen om de overheidsfinanciën te stabiliseren, externe financiële hulpbronnen aan te boren en internationale samenwerking te bevorderen. De nadruk op het herstellen van de rechtsstaat is eveneens belangrijk, gezien de vele uitdagingen op het gebied van corruptie en rechtshandhaving.

Hoewel deze benadering lovenswaardig is vanuit het oogpunt van macro-economische stabiliteit en institutionele versterking, roept het wel vragen op over de mate van sociale inclusiviteit en het vermogen van de regering om te voorzien in de basisbehoeften van de bevolking.

OOK INTERESSANT
Corrupte politici in Suriname: Onverbiddelijk aanpakken om ontwikkeling te bevorderen

De ABOP: campagne voeren en achterbanpolitiek

Aan de andere kant lijkt de ABOP van vicepresident Brunswijk zich te richten op campagnevoeren en het binnenhalen van voordelen voor haar achterban. Dit wordt weerspiegeld in verschillende acties en beleidskeuzes van de partij.

Hoewel het begrijpelijk is dat politieke partijen verantwoordelijk zijn voor het vertegenwoordigen van hun kiezers, roept de nadruk op groepsbelangen en campagnevoering vragen op over het vermogen van de ABOP om het algemeen belang van het hele land te dienen. Dit roept de vraag op of het belang van de achterban soms boven het algemeen belang wordt gesteld.

Een evenwichtige benadering nodig

In een tijd waarin Suriname zowel economische als institutionele hervormingen nodig heeft, is het essentieel dat de regerende partijen een evenwicht vinden tussen het dienen van de nationale belangen en het vertegenwoordigen van hun achterban.

De VHP heeft stappen gezet in de richting van macro-economische stabiliteit en institutionele versterking, maar moet ook aandacht besteden aan sociale inclusiviteit en het welzijn van de bevolking. De ABOP moet ervoor zorgen dat ze niet alleen de belangen van hun achterban behartigt, maar ook bijdraagt aan het algemene welzijn van het land.

In een democratie is het van cruciaal belang dat politieke partijen verantwoordelijkheid nemen voor het geheel, en niet alleen voor hun specifieke aanhang. Een gebalanceerde benadering zal uiteindelijk in het voordeel zijn van Suriname en zijn bevolking, en zal bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige toekomst voor het land.

OOK INTERESSANT
Kansen voor kleine politieke partijen in Suriname met landelijk evenredigheidsstelsel bij de verkiezingen van mei 2025

Ben M.D.

DISCLAIMER: Publicatie van opiniestukken houdt niet in dat GFC het eens is met de inhoud