Een ieder in Suriname moet een pistool kunnen dragen om zichzelf te beschermen

INGEZONDEN- Een ieder in Suriname ouder dan 18 jaar die daar behoefte aan heeft, mannen en vrouwen, zou een vuurwapen bij zich mogen dragen om zichzelf te kunnen beschermen.

Er zou ook op hogere schaal schietlessen gegeven moeten worden zodat mensen in nood gericht kunnen schieten op hun aanvallers. Wel zou er als criteria gesteld moeten worden dat de drager van een vuurwapen geestelijk gezond moet zijn en geen strafblad heeft.

Het blijkt helaas steeds vaker dat de politie helemaal niet goed in staat is om de burger in nood snel en adequaat te beschermen. De criminaliteit neemt toe, omdat rovers en moordenaars heel goed weten dat hun slachtoffers vaak ongewapend zijn en zich niet kunnen verzetten.

Ook dat de politie niet voldoende surveilleert, dikwijls te laat komt op de plaats delict en de pakkans vaak erg klein is. In feite zijn wij eerlijke burgers een te makkelijk prooi voor criminelen. Zowel vrouwen en mannen.

Ik zou mij als vrouw graag willen bewapenen met een 9 mm pistool dat ik altijd in mijn tas kan meenemen en in de nacht naast mijn bed kan bewaren. Dat zou mij een veel veiliger gevoel geven.

Als rovers weten dat veel meer mensen gewapend zijn en in staat zijn gericht te schieten, zullen ze wel 10 keer nadenken voordat ze toeslaan. Ook de dieven die huizen binnendringen kijken wel eerder uit toe te slaan als ze weten dat de kans groot is dat slachtoffers zich met een schietwapen kunnen verdedigen.

Het dragen van een pistool kan dus een preventieve werking hebben.

Het parlement zou er goed aan doen om het dragen van een vuurwapen in Suriname toe te staan en de meeste restricties die er nu zijn los te laten.

Mevrouw S. Cruden 

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]

BEKIJK OOK: Snel en effectief overtollig  buikvet verwijderen! KLIK HIER VOOR MEER informatie…

Overige berichten