fbpx

Een gouden nationale Kinderdagviering in Suriname

GFC NIEUWS- Kinderdag zal in Suriname vanaf 5 december anders worden gevierd.

De Sinterklaasgedachte, die slavernij en koloniale invloeden heeft, zal plaats maken voor het centraal stellen van het kind, dat onder andere het recht heeft op vrije tijd, tijd om te spelen en samen te komen met vrienden.

Het thema van deze Kinderdagviering is “Elk kind is goud waard.” Hiermee moeten kinderen bewust worden gemaakt, dat ze een speciale (gouden) plaats hebben binnen de samenleving.

Het gebied rond het Onafhankelijkheidsplein, waar diverse activiteiten (sport en spel) voor verschillende leeftijdsgroepen zullen plaatsvinden, zal daarom ook in een gouden plaats worden omgetoverd.

De initiatiefnemers van dit project zijn: De Nationale Assemblee, het Ministerie van Handel, Industie en Toerisme(HIT) en het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost.

Voor de uitvoering van de Nationale Kinderdagviering is er een interdepartementale commissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van HIT, SOZAVO, MinOWC, Sport- en Jeugdzaken en het Districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost.

Deze Commissie kwam op 1 november voor het eerst bijeen om zich te buigen over de aanpak van deze Kinderdag. Eén van de voorstellen van de commissie is om de “fosten prey” terug te brengen zodat de jongeren niet alleen kennis met deze spelen kunnen maken, maar ook hiervan kunnen genieten.

Het doel is dat kinderen met een blij en tevreden gevoel huiswaarts kunnen terugkeren en naar de eerstvolgende kinderdag moeten verlangen. Het is daarom de bedoeling dat alle stakeholders vanuit hun werkterrein het onderste uit de kan halen om deze viering voor de kinderen tot een onvergetelijke te maken.

BEKIJK OOK
EBS warschuwt: vliegertijd vergroot kans op storingen

Vanuit het ministerie van Onderwijs zal worden nagegaan of er lesbrieven kunnen worden ontwikkeld en die te verstrekken onder, met name, de lagere scholen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal zich met name richten op de kindertehuizen, om ook die kinderen een bijzondere dag te bezorgen. Verder zullen ook jonge ondernemers in de gelegenheid worden gesteld om hun waar tegen een hele zachte prijs te verkopen.\

Rachel Koningsbloem-Pinas, die namens het Ministerie van HIT de voorzitter is van de commissie, deelde de leden mee, dat er reeds gesprekken zijn gevoerd met delen van de private sector, die gericht zijn op Kinderdagvieringen en dat hen gevraagd is om ook het thema “goud” mee te nemen binnen hun viering.

Minister Stephen Tsang van HI&T leidde deze meeting op 23 oktober en hij benadrukte dat het ministerie openstaat voor suggesties ten aanzien van de aanpak.

Het is de bedoeling dat deze viering een nationaal karakter heeft, waarbij ook voor kinderen in het binnenland en in de verre districten activiteiten zullen worden ontplooid om hen een “gouden” dag te bezorgen.