Economische Zone belangrijk voor regulering ondernemerschap en industrieën

In het kader van de Wet Bedrijven en Beroepen, die onlangs in DNA is aangenomen, is de instelling van economische zones een belangrijk aspect binnen de ordening van economische activiteiten. Het instellen van Speciale Economische Zones (SEZ) voor bedrijven en beroepen is belangrijk voor de regulering alsook bevordering van het ondernemerschap en industrieën.

Bij de instelling van de SEZ wordt primair gekeken naar het doel waarvoor een desbetreffende zone bestemd is.

Om een brede draagvlak te krijgen voor deze instelling, is de commissie SEZ, die door het ministerie is ingesteld, gestart met enkele consultaties.

Eerder deze week is er een workshop gehouden voor de publieke sector, waarbij vertegenwoordigers van ministeries en andere autoriteiten zijn uitgenodigd om van gedachten te wisselen. Vertegenwoordigers uit de private sector zijn op 24 januari geconsulteerd.

Minister Ferdinand Welzijn benadrukte op de workshop dat het Ministerie hard werkt aan de verbetering en modernisering van het ondernemings- en investeringsklimaat.

Een instrument in dit kader is een concept opstellen voor een SEZ, waarin geconcentreerde investeringsactiviteiten worden ondernomen en diverse faciliteiten aan investeerders worden verstrekt teneinde het investeren aantrekkelijk te maken.

Voor een goede uitwerking en succesvolle uitvoering van Speciale Economische Zones is het volgens de bewindsman belangrijk, dat het beleid breed wordt gedragen door alle relevante actoren uit zowel de publieke- als private sector.

Vanuit de private sector zijn er reeds diverse initiatieven over SEZ zijn geïdentificeerd zoals het Paranam Industrial Centre, waarvan het concept nu in studie is en hopelijk binnenkort zal worden ondertekend.

Speciaal voor deze consultaties is de consultant Marcela Anzola aangetrokken om onder ander informatie te verstrekken over wat SEZ zijn, welke zone typen er bestaan, hoe het systeem kan worden geëvalueerd en gemonitord.

Er was ook gelegenheid tot het stellen van vragen, waardoor er een interactie was tussen de consultant en de stakeholders.(GFC)

Overige berichten