fbpx

Economische Zaken zal meer informatie verstrekken over Standaarden

GFC NIEUWS- Minister Saskia Walden van Economische Zaken, Ondernemerschap & Technologische Innovatie, heeft op vrijdag 13 november een werkbezoek gebracht aan het Surinaams Standaarden Bureau (SBB).
Bij dit bezoek benadrukte de bewindsvrouw dat de SBB zorg moet dragen voor een goed actieplan waarmee in 2021 meer informatie aan de samenleving wordt gegeven, over het belang van standaarden bij alles wat men doet.
Standaarden zijn namelijk van groot belang bij het stimuleren van economische activiteiten in een land. Maar standaarden zijn ook erg belangrijk voor de bescherming van mens, dier en milieu. Daarom moet de informatie over alle standaarden welke er zijn en welke worden bepaald, sneller naar de samenleving worden overgebracht.
Tijdens het werkbezoek van minister Walden aan het SBB, gaf de leiding van de instelling een overzicht van de stand van zaken. Er werd ingegaan op de taakstelling van het SSB, de standaarden die door het SSB worden ontwikkeld, de internationale organisaties waar het Bureau relaties mee onderhoudt, de projecten, die zijn/ worden uitgevoerd, de activiteiten die in de pijplijn zijn, de strategie & het beleid voor 2020 – 2023 en een overzicht van het financieel plaatje van het SSB.
De EZ – minister stelde na de presentaties nu goed geïnformeerd te zijn wat betreft de rol van het SBB en gaf de verzekering dat het ministerie van Economische Zaken erop zal toezien dat de samenleving goed wordt geïnformeerd, wat betreft genoemde belangrijke standaarden.
Volgens de minister moet er een inhaalslag worden gemaakt om met name ondernemers ter stimulering belangrijke informatie te geven over standaarden en tegelijkertijd de consument te beschermen, door hen te voorzien van meer informatie inzake standaarden.
Het SSB werkt aan het verbeteren, stimuleren en bevorderen van de kwaliteit – en de duurzaamheid van het leven, alsmede het waarborgen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in Suriname, door middel van standaardisatie, conformiteitsbeoordeling, metrologie en aanverwante diensten.
SBB directeur Charelle Parker gaf minister Walden na de presentaties een rondleiding en overhandigde vervolgens een map waarin het Concept Nationaal Kwaliteitsplan, het Strategisch Beleidsplan 2019 – 2023, het Jaarplan 2020, de Nationale Standaarden Strategie 2019 – 2022 en een overzicht van alle vastgestelde Nationale Standaarden zaten.

BEKIJK OOK
Politie op zoek naar familie in appartement dood aangetroffen 62-jarige man