fbpx

Economische Zaken garandeert harde maatregelen bij prijsopdrijving

GFC NIEUWS- Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische innovatie (EZ) garandeert het treffen van harde maatregelen bij winkeliers die zich schuldig maken aan ongebreidelde prijsverhogingen.
Er zal alles aan gedaan worden om te voorkomen dat de gemeenschap benadeeld wordt. EZ heeft de bevoegdheid om vergunningen in te trekken. Dit zei minister Saskia Walden vrijdag in De Nationale Assemblee. De harde maatregelen zullen ook door de malafide handelaren worden opgemerkt, zei de bewindsvrouw onomwonden.
De minister constateert dat de afgelopen vier jaren de winkelprijzen contstant zijn verhoogd met iedere stijging van de wisselkoers. Handelaren die wel handelen in landsbelang mogen rekenen op behoud van hun vergunning.
De regering stelt alles in het werk om basisgoederen betaalbaar te houden. Deze goederen zijn vrijgesteld van invoerrechten. Bij de koersunificatie streeft de regering ernaar dat importeurs van basisgoederen, benodigde valuta tegen de geldige wisselkoers zullen kunnen verkrijgen. Dit betreft handelaren die basisgoederen ten behoeve van de Surinaamse consument importeren. Minister Walden zal niet toestaan dat handelaren die de Surinaamse gemeenschap benadelen, rustig het kwaad aan ons volk kunnen voortzetten.
Het ministerie van EZ treft daarom de volgende maatregelen:
• Het verder versterken van de Economische Controle Dienst.
• Gezamenlijke landelijke controle van de handel in basisgoederen en de valutahandel; samen met het ministerie van Regionale ontwikkeling en Sport (ROS), Justitie en Politie, Ministerie van Financiën en Planning en de Centrale Bank van Suriname.
• Prijscontroles op met name basisgoederen, strategische goederen en bouwmaterialen.
• Ondernemers dienen goederen en diensten uitsluitend aan te bieden in Surinaamse Dollars.
• De prijsaanduiding van goederen en diensten moeten te allen tijde duidelijk zichtbaar zijn, ingevolge het Prijsaanduidingsbesluit.
• De consument moet te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld om de transactie in Surinaamse Dollar te voldoen.
• De ondernemer mag de maximale winstmarges, zoals wettelijk is vastgesteld in Decreet E2A voor groot- en kleinhandel, niet overschrijden. Die zijn maximaal 12% voor groothandel en 25% voor de kleinhandel.
• Analyse en prijsmonitoring van basisgoederen, strategische goederen en bouwmaterialen die worden ingediend bij het ministerie van EZ.
• Werken aan de publicatie van richtprijzen.
• De ondernemer moet bij het indienen van importdocumenten bij de afdeling Invoer en Uitvoer Deviezen van het ministerie, het aankoopbewijs van de gekochte valuta van de banken en geldwisselkantoren ter beschikking stellen van EZ.
Landgenoten worden uitgenodigd om samen met de Economische Controle Dienst (ECD) op te letten en te controleren dat geen prijsopdrijving wordt toegelaten in ons land. Via het verkort telefoonnummer 1940 en appnummer 853 0915, is de klachtenlijn bereikbaar.

BEKIJK OOK
President Santokhi zet consultatieronde voort met overleg douanebond