Echte potentieel traditionele geneeskunde in Suriname onderbenut

GFC NIEUWS- Het echte potentieel van de traditionele geneeskunde in Suriname is nog onderbenut.
De belangrijkste redenen zijn onvoldoende nauwkeurig wetenschappelijk onderzoek en de bezorgdheid over standaarden en kwaliteit. Volgens vicepresident Ashwin Adhin is er hierdoor ruimte voor onze eigen wetenschappers om zich te positioneren op de internationale wetenschappelijke onderzoeksmarkt naar niet-synthetische natuur-geneesmiddelen.
Adhin sprak donderdag ter gelegenheid van de ondertekening van de Memorandum of Understanding (MoU) tussen Suriname en India inzake ontwikkelen van een Traditionele Medische Systemen Industrie in ons land.
Als deze problemen goed worden aangepakt, is het volgens de vice-president zeker dat onze eigen traditionele medische systemen oplossingen kunnen bieden voor veel gezondheidsproblemen.
Hij toonde zich verheugd met het feit dat Suriname zich inzet om de erkenning van de traditionele geneeskunde in Suriname te formaliseren conform de in 2003 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij haar lidstaten gedane dringende aanbeveling om nationaal beleid en regelgeving op het gebied van traditionele medicijnen te ondersteunen.
“Samen met India, wiens eeuwenoude traditionele medisch systeem Ayurveda erkend is door de WHO, kan Suriname, gegeven onze rijke flora en kennis van natuurgeneeswijzen, ook een leider zijn in het ter beschikking stellen van betaalbare, holistische gezondheidszorg voor Suriname en de wereld”, aldus de vicepresident.
Hij zegt dat Suriname zich volledig inzet voor het bevorderen van de traditionele medische systemen. In 2014 zijn er aftastende gesprekken met India gevoerd over hoe beide landen samen invulling kunnen geven aan het ontwikkelen van de Traditionele Medische Systemen Industrie in Suriname.
Eén van de eerste stappen die Suriname samen met India aan het voorbereiden is, is de instelling van een bijzondere leerstoel “Ayurveda” aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Dit, omdat wetenschappelijk onderwijs en onderzoek de basis zijn van elke duurzame ontwikkeling.
Het waarborgen van het milieuvriendelijk verzamelen, telen, verwerken, verpakken, distribueren en verkopen van de in Suriname uit medicinale planten vervaardigde medicinale producten, de vanuit het ministerie van Volksgezondheid handhaving van kwaliteitscontrole op alle vervaardigde Ayurveda, traditionele en homeopathische producten, vereist volgens Adhin constant wetenschappelijk onderzoek en begeleiding om de duurzaamheid van de in Suriname groeiende en beschikbare medicinale planten te waarborgen.