fbpx

EBS wil implementatie Smart Grid Systeem

GFC NIEUWS- In het kader van de implementatie van het programma van de Energiebedrijven Suriname (EBS) aangaande de promotie van “Energy Efficiency & Renewable Energy” zal het bedrijf een 1-daags seminar organiseren met als thema: “N.V. Energiebedrijven Suriname: Op weg naar een Smart Grid Systeem”.

De EBS wil met dit seminar de implementatie van haar projecten en activiteiten aangaande Smart Grid en de daaraan gerelateerde zaken presenteren aan de relevante overheidsorganisaties en -bedrijven alsook relevante organisaties en instituten.

In dit kader zal er een keynote-spreker uit Jamaica aanwezig zijn, die de ontwikkeling van Smart Grid in het Caraïbisch gebied en de voordelen voor energie-efficiëntie zal bespreken.
Een smart grid is een elektriciteitssysteem dat de vraag naar elektriciteit beïnvloedt aan de hand van het momentane aanbod.

OOK INTERESSANT
Zorgwekkende behandelkloof van ruim 90% bij depressie en 81% bij problematisch alcohol

Het conventionele elektriciteitsnet, dat nauwelijks opslagmogelijkheden kent, is vraaggestuurd en is hiërarchisch opgebouwd, aan de top staat de elektriciteitsproductie die gestuurd wordt door het momentane verbruik.

Duurzame energie wordt veelal opgewekt door externe omstandigheden als zon en wind: de productie vindt plaats onafhankelijk van de vraag.

Door de vraag te sturen met een smart grid kan deze beter op het momentane aanbod afgestemd worden.

Het smart grid kan daarvoor gebruikmaken van informatie, tweerichtingsverkeer, communicatietechnologieën en computerintelligentie.