EBS werkt aan meer betaalmogelijkheden voor zijn klanten

Meer dan 80% van de klanten van de Energiebedrijven Suriname (EBS) kiest nu nog voor betaling van de stroomrekening per kas. Contant geld brengt naast veel administratie en kosten ook een hoger veiligheidsrisico met zich mee.

De EBS wil deze vorm van betalen geleidelijk aan terugbrengen en zijn klanten stimuleren om meer gebruik te maken van de girale/elektronische betaalmogelijkheden.

In het kader hiervan maar bovenal vanwege het waarborgen van de veiligheid van zowel zijn klanten als personeel, biedt de EBS diverse girale/elektronische betaalmogelijkheden aan zijn klanten om de maandelijkse stroomrekening te betalen.

Bij een automatische giro-overmaking machtigt de klant zijn bank om de aangeboden rekening van de EBS te betalen. Dit gebeurt maandelijks tot dat de klant de overmaking stopzet.

De klant kan ook kiezen voor een éénmalige overmaking. Hierbij begeeft de klant zich naar een bank met het rekeningnummer van de EBS, vult een stortingsbewijs in en stort het te betalen bedrag op de rekening van de EBS.

De derde mogelijkheid is die van internet banking. Hier kan de klant via internet zelf zijn transactie verrichten.

Een andere optie welke vooralsnog alleen bij de ATM machines van DSB mogelijk is, is het betalen van de stroomrekening via de pinautomaat. Hiervoor dient de klant zich eerst te registreren bij DSB.

Voor de registratie heeft de klant het aansluitnummer nodig en voor het betalen van de rekening het bedrag.

Deze kan maandelijks worden opgevraagd via de website (www.nvebs.com), via het verzenden van een sms naar het nummer 1222 met de tekst rek en uw aansluitnummer (voorbeeld rek A12345) of 175 via de optie “opvragen stroomrekening”.

Zeer belangrijk bij al deze elektronische betaalopties, is dat het gefactureerd bedrag en overige gegevens zoals aansluitnummer, naam en verbruiksmaand correct moeten zijn.

Bij girale betaling dient de klant rekening te houden met de uiterlijke betaaldag welke voor zijn/haar wijk geldt. De klant dient hierbij rekening te houden met de verwerkingsdagen van de bank.

Indien de klant teveel of te weinig zou hebben betaald kan dit doorgegeven worden via de KlantContactCenter (175) of via de website (www.nvebs.com).

De reclame wordt terstond in behandeling genomen en indien na onderzoek blijkt dat de EBS moet restitueren, wordt na afstemming met de klant het verschil verrekend of gerestitueerd.

Naast bovenstaande betaalmogelijkheden zal de EBS binnenkort nog enkele nieuwe elektronische betaaldiensten introduceren waardoor zijn klanten meer mogelijkheden geboden zullen worden om landelijk onder andere via verschillende bankinstellingen en “third parties” de stroomrekening gemakkelijk, veilig en snel te kunnen betalen.(GFC)

Overige berichten