EBS stimuleert giraal betalingsverkeer

Betalen via de bank is niet alleen veilig en efficiënt, maar dient ook het gemak van de klant. Met deze positieve boodschap in gedachten wil de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) ook een bijdrage leveren om het giraal verkeer in Suriname positief te stimuleren. De EBS roept daarom klanten op om hun rekening zoveel mogelijk giraal, dus via de elektronische weg te betalen.

De EBS vraagt klanten om gebruik te maken van de bestaande opties. Deze zijn: de automatische giro-overmaking, eenmalige giro-overmaking, internet banking en via de ATM.

Bij een automatische giro-overmaking machtigt de klant zijn bank om de aangeboden rekening van de EBS te betalen. Dit gebeurt maandelijks totdat de klant de overmaking stopzet.

De klant kan ook kiezen om eenmalig over te maken. In dat geval begeeft de klant zich naar een bank met het rekeningnummer van de EBS bij zich, vult een stortingsbewijs in en stort op de rekening van de EBS. Zeer belangrijk hierbij is dat op het stortingsbewijs het aansluitnummer duidelijk vermeld moet worden.

De derde mogelijkheid is die van internet banking. Hier kan de klant via internet zelf zijn transactie verrichten.
De laatste optie wordt momenteel alleen door de DSB-bank aangeboden. Voorwaarde is dat de klant zich eerst bij de bank moet registreren, wil hij via de ATM-machine zijn rekening betalen.

Wat zijn de voordelen?

Er zitten een aantal voordelen vast aan het betalen via de bancaire systemen. Het eerste voordeel is het gemak voor de klant. De bank de opdracht geven de EBS-rekening te betalen, betekent gemak voor de klant. De verbruiker hoeft niet meer elke maand naar een EBS dienstencentrum of betaalkantoor.

Het tweede voordeel is veiligheid. De klant hoeft niet meer met geld op zak te lopen. Zijn financiële zaken worden automatisch afgewikkeld. Voor de EBS betekent het ook een besparing op beveiliging. De EBS kan veel minder geld uitgeven aan veiligheid voor klant en personeel en kan drastisch snijden in het budget voor waardetransport.

Hoe staat het met eventuele fouten?

Als de klant om wat voor reden dan ook te veel heeft betaald, wordt er gecorrigeerd. De EBS maakt zich hiervoor altijd sterk. De klant kan zich op een dienstencentrum aanmelden en zijn klacht deponeren. De reclame wordt terstond in behandeling genomen en als uit onderzoek blijkt dat de EBS moet restitueren, wordt er niet gewacht. De klant ontvangt of bij de kassa of het te restitueren bedrag wordt de volgende maand verrekend.

Het stimuleren om via de elektronische weg de rekening te betalen, is een van de vele maatregelen die de EBS neemt om het bedrijf financieel gezonder te maken. Giraal betalen stelt de EBS in staat om te bezuinigen; tegelijkertijd verhoogt dit de veiligheid voor de klant en het EBS-personeel.(GFC)

Overige berichten