fbpx
EBS reageert op externe berekening nieuwe elektriciteitstarieven

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zegt via de media vernomen te hebben dat een kritische burger ertoe over is gegaan een berekening te maken van de recent aangepaste elektriciteitstarieven. De berekening zou hebben uitgewezen dat de recente tariefsaanpassing te hoog zou zijn.

De EBS heeft de berekening naast de door haar uitgevoerde calculatie gelegd en kwam onder meer tot het volgende. Het is inmiddels alom bekend dat een groot deel van de opwekking van de elektrische energie plaatsvindt middels brandstof. Wat minder bekend is, is dat niet alle generatoren in de opwekcentrales een en dezelfde efficiëntie hebben. Dit is een technisch gegeven en is inherent aan de productiesector. Daarom dient dit gegeven volgens het bedrijf ook meegenomen te worden in de calculatie.

In de berekening van de kritische burger is hier helaas geen rekening mee gehouden en is één efficiëntie gehanteerd voor alle generatoren. Wat tevens in deze een rol speelt, is de geografische spreiding van de opwekking. Dit brengt met zich mee dat er sprake is van verschillende kostprijzen per locatie. Terwijl in Coronie elektrische energie wordt opgewekt met dure diesel, is dat bijvoorbeeld in Paramaribo een combinatie van Heavy Fuel Oil (HFO) en diesel. Vanwege deze reden hanteert de EBS een gemiddelde landelijke kostprijs voor de berekening van haar tarieven.

Wat wel meegenomen is in de berekening zijn de kosten van de Independent Power Producer (IPP). Echter is in het geval van bijvoorbeeld de SURALCO geen rekening gehouden met onder andere de waterstand in het meer. Het belang van dit gegeven is in het recente verleden nog gebleken toen er sprake was van een te lage waterstand van het meer, wat een ingrijpende invloed had op de productie van elektriciteit. Niet onbekend waren de dagen van loadshedding waarbij bij toerbeurt woongebieden noodgedwongen moesten worden uitgeschakeld.

Wat ook ontbreekt in de berekening, zijn de totale kosten voor de levering van elektrische energie vanuit SPCS. Hier is alleen de prijs voor brandstof als variabele kosten opgenomen.

Een ander onderdeel van de berekening zijn de kosten voor het transportnetwerk, de zogenaamde “EBS grid”. Ook hierop vindt afschrijving plaats. Dit is echter afhankelijk van hoe nieuw het netwerk in kwestie is, waardoor de afschrijving kan variëren tussen de 10 en 40 jaar.

Bij de berekening is een veel kortere periode van 20 jaar gehanteerd. Hierbij is ook van belang het aantal aansluitingen of wel de afnemers die de EBS in haar bestand heeft. Ook hier is niet gewerkt met het juiste aantal aansluitingen. Zo telt de EBS 150.000 aansluitingen, maar is gewerkt met het aantal van 100.000.

Het punt waarop de berekening ook verschilt ten opzichte van de calculatie is het aantal onderdelen waaruit de berekening bestaat. In de calculatie van de EBS zijn 12 punten opgenomen in tegenstelling tot de 6 punten van de kritische burger. Zo is in de berekening onder andere gewerkt met de kosten voor gebouwen, machines en personeel, maar zijn niet meegenomen de algemene lasten, interestlasten en investeringen.

Na bestudering van het bovenstaande concludeert de EBS dat bij het vertrekpunt is uitgegaan van verkeerde aannames, bijvoorbeeld voor wat betreft de afschrijvingen, geschatte waarden en hoeveelheden. Daarnaast bleek de gehanteerde data ook verouderd te zijn. Er is getracht een berekening te maken, maar de juiste en volledige informatie hiervoor ontbreekt. Hierdoor kan het zo zijn dat het rekenwerk (technisch) wel goed kan zijn, maar de uitkomst onjuist is.(GFC)

Meer nieuws

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Regering komt met Sociaal Vangnet

GFC NIEUWS-De maatregelen die de regering zal treffen om de economie wederom gezond te maken, zullen een impact hebben op de samenleving en heeft de…

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…