fbpx

EBS organiseert seminar “ICT in the Utility Sector”

Om het bewustzijn van het belang van informatie – en communicatiesystemen in de energiesector te bevorderen, organiseert de Energiebedrijven Suriname (EBS) woensdag een seminar met als titel: “ICT in the Utility Sector: Implementation of ICT Solutions within the N.V. EBS”.

Het doel van dit seminar is om kennis en ervaring te delen met betrekking tot de implementatie van ICT-systemen en daarmede het bewustzijn aan te wakkeren van de rol die ICT vervult om te komen tot Smart Systemen.

Tijdens het seminar zal een uiteenzetting geven worden over onder andere de projectactiviteiten die de EBS implementeert, waarbij ICT een belangrijke rol vervult in het effectief en efficiënt opwekken en leveren van elektriciteit alsook de uitdagingen die hiermee gepaard gaan.

BEKIJK OOK  Crisisteam brengt ordening bij verkoop in en rondom Centrale Markt Paramaribo

Het seminar biedt tevens kansen tot het opbouwen van sterkere netwerken met de overheid en andere belanghebbenden alsook zal het als een leerschool fungeren voor bedrijven en organisaties die informatie en – communicatiesystemen zullen implementeren in relatie tot hun waardeketens.

Tijdens dit seminar zal worden ingegaan op het “EBS Information System Blueprint” alsook de implementatie van ICT-systemen zoals het “Enterprise Resource Planning solution” (ERP).

Tevens zal de “EBS Smart Grid Roadmap” worden bellicht waarin ICT een van de basiscomponenten vormt voor de implementatie.