fbpx
EBS ontkent lozing transformatorolie

Naar aanleiding van een bericht dat woensdag verscheen over de spill van transformatorolie, deelt de Energiebedrijven (EBS) mee dat uit intern onderzoek niet is gebleken dat er sprake was van een spill van transformatorolie zoals aangegeven in eerdergenoemde berichtgeving. In de nabije omgeving van de trens waarvan beweerd wordt dat olie wordt geloosd, wordt afgewerkte smeerolie in vaten opgeslagen. Op regelmatige basis wordt deze door een ter zake deskundige contractor afgevoerd, haalt het bedrijf aan.

Mogelijk dat bij deze handelingen een geringe hoeveelheid afgewerkte smeerolie is vrijgekomen en in de daar aanwezige trens terecht is gekomen. Echter was de hoeveelheid van dien aard dat het geen schade kan berokkenen aan de mens en het milieu, voert het bedrijf verder aan.

Sinds de overheid van Suriname de Basel en Stockholm Conventie (in 2002) heeft geratificeerd over onder andere het beheren van Polychloorbifenylen (PCB) heeft de EBS haar PCB-beheerbeleid geïmplementeerd en zich gecommitteerd om volgens de internationale standaarden van de conventies te werken.

De activiteiten die door de EBS zijn geïmplementeerd, bestaan uit de inventarisatie van PCB-bevattende transformatoren, het trainen van personeel aangaande de veiligheid en het milieu, de aanschaf van PCB-meetapparatuur en de hiervoor benodigde chemicaliën alsook het uitvoeren van PCB concentratie analyses in transformatoren.

Laatstgenoemde is in samenwerking met het Nationaal Bureau voor het Milieu (NBM) van het Kabinet van de President en het Basel and Stockholm Convention Centre welke respectievelijk handelt over het beheer van persistente organische verontreinigingen en de afvoer daarvan.

Tevens is sinds de ratificatie van genoemde conventie rapportage gedaan aan het voormalig Milieu Departement van het ministerie van ATM en tegenwoordig aan het NMB en relevante overheidsorganisaties zoals het NIMOS, de Universiteit van Suriname, het BOG en het ministerie van LVV.

De laatste rapportage over het beheer van PCB-bevattende transformatoren heeft plaatsgevonden op donderdag 15 maart 2018 tijdens de Workshop Sessies: “Update van de National Implementation Plan (NIP) for the Stockholm Convention for the Persistent Organic Pollutants (POPs) in the Caribbean” gecoördineerd door de Coördinatie Milieu van het Kabinet van de President.

Conform het milieubeleid van de EBS vind er regelmatige monitoring plaats van alle bedrijfsprocessen c.q. handelingen waar er met olie en smeermiddelen gewerkt wordt. Indien noodzakelijk worden er direct mitigerende maatregelen getroffen.

De EBS ontkent ten stelligste dat er transformatorolie in het milieu terecht is gekomen derhalve kan de berichtgeving hieromtrent als kwaadsprekerij en stemmingmakerij gekwalificeerd worden.(GFC)

Meer nieuws

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…