fbpx

EBS ondervindt last van reclamebordjes elektriciteitsmasten

Het komt te vaak voor dat de elektriciteitsmasten van de Energiebedrijven Suriname (EBS) worden gebruikt om reclamebordjes en andere zaken te bevestigen. Bij het uitvoeren van werkzaamheden ondervindt het bedrijf enorm veel last hiervan. Het is ten strengste verboden om bordjes of andere zaken zoals aanplakkingen, spijkers voor het ophangen van zangvogelkooien te bevestigen aan de elektriciteitsmasten van de EBS, waarschuwt het bedrijf.

Deze aangebrachte voorwerpen vormen niet alleen een gevaar voor de persoon die deze aanbrengt, maar ook voor de lijnwerkers. De spijkers en andere zaken die gebruikt worden om de bordjes te bevestigen kunnen de veiligheidshandschoenen waarmee de lijnwerker werkt, beschadigen waardoor deze blootgesteld wordt aan elektrocutie, wat de dood tot gevolg kan hebben.

Als de beschermde buitenlaag van de mast is doorboord kunnen vocht en insecten hierin kruipen en schade veroorzaken. Dit verkort de levensduur van de mast wat de kans op storingen, maar ook de onderhoudskosten verhoogd.

Deze obstakels zorgen ook voor oponthoud bij storings- en onderhoudswerkzaamheden. De elektriciteitsmasten zijn voorzien van nummers die het voor onder andere de storingsdienst gemakkelijk maakt de mast terug te kunnen vinden. Meestal worden deze nummers bedekt door de bordjes en andere zaken die worden bevestigd tegen de masten.

Het plaatsen van reclameborden aan onze masten zonder toestemming is verboden. De EBS waarschuwt een ieder die zich hieraan schuldig maakt dat de kosten voor het verwijderen hiervan verhaald zullen worden op de overtreder.(GFC)