EBS: geen sprake van overbelasting zonne-energiecentrale Pokigron

De storingen die optreden te Pokigron sedert de ingebruikname van de hybride powerplant hebben niets te maken met overbelasting zoals wordt beweerd in een persbericht eerder deze week. Dit laat de EBS in een persbericht weten.

De piekbelasting in dit gebied, (dat is de maximale belasting) is ongeveer 75kW, terwijl de centrale een geïnstalleerd vermogen heeft van 1080kW.

Dat er de afgelopen weken storingen zijn opgetreden te Pokigron schuift de Energiebedrijven Suriname (EBS) niet onder stoelen of banken. Het project verkeert nog in de testfase waardoor er zich nog verschillende kinderziektes kunnen voordoen. Ook worden er nog verschillende reliability tests uitgevoerd.

Vanaf de ceremoniële ingebruikname zijn er storingen opgetreden bij de automatische inschakeling van de stroomvoorziening vanuit de batterijen. Technici van de uitvoerder van dit project, Johs. Gram-Hanssen A/S (JGH) hebben de oorzaak van deze storingen nu achterhaald en zijn thans in afstemming met de leverancier bezig met de formulering van een oplossingsvoorstel.

Binnenkort zullen de werkzaamheden aanvangen die ervoor moeten zorgen dat dit probleem permanent is verholpen. De volledige overname van deze centrale door de EBS zal pas plaatsvinden nadat de centrale 72 uur ononderbroken gedraaid heeft.

Vanaf de ingebruikname is de stroomvoorziening in het gebied haast volledig afkomstig van zonne-energie, waardoor het sterk verminderd brandstofverbruik nu reeds merkbaar is. Per dag, zal er ongeveer 600 liter diesel nodig zijn om 1x 24uur stroom te leveren.

Met de hybridecentrale is het brandstofverbruik nu ongeveer 200 a 400 liter voor dagen waarop van beide energiebronnen gebruikt wordt gemaakt en op dagen waarop de centrale volledig op solar draait is er geen diesel nodig.

De hybridecentrale is de eerste in zijn soort in Suriname. Er zijn daarom zaken die in de praktijk nieuw zijn en waarmee nog ervaring moet worden opgedaan. De opgedane ervaring zal van enorme betekenis zijn bij de uitvoering van soortgelijke projecten in de nabije toekomst. Vooral voor het binnenland is de hybride centrale namelijk heel goed bruikbaar.

Overige berichten