fbpx

EBS: Consequente meteropname voorkomt ongerief

Het komt wel eens voor dat de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) bij sommige klanten de meteropname niet heeft kunnen doen. Indien er binnen een bepaalde factuurmaand geen meteropname heeft plaatsgevonden, wordt het verbruik over die maand op basis van de laatste 2 opgenomen meterstanden berekend.

Als de EBS niet in de gelegenheid is geweest om de meterstand op te nemen en dit zelf niet tijdig is doorgeven aan het bedrijf, zal zij voor de berekening van het verbruik over die periode een gemiddeld dag verbruik hanteren, meldt de afdeling Public Relations.

Het over langere periode niet kunnen opnemen van de meterstand betekent, dat er over deze periode een gemiddeld dag verbruik in rekening wordt gebracht. Dit kan tot gevolg hebben, dat klanten een rekening gepresenteerd krijgen, die niet overeenkomt met het werkelijk verbruik.

In sommige gevallen is het gemiddeld dagverbruik te laag, waardoor de EBS bij het beschikken over de juiste meterstanden genoodzaakt is, om een gecumuleerde rekening oftewel een hoge rekening te presenteren.

Het kan ook voorkomen dat het gemiddeld dag verbruik op basis van het laatst geregistreerd verbruik juist te hoog is. Indien dat het geval is, zal de klant dan recht hebben op restitutie.

“Om te voorkomen dat u een gecumuleerde rekening gepresenteerd krijgt, vragen wij u om maandelijks consequent zelf uw meterstand op te nemen en aan ons door te spelen en wel gedurende de meteropname dagen die voor uw wijk gelden. Dit opname- en factureringsschema staat aan de achterzijde van uw kennisgeving Houdt u er echter wel rekening mee, dat het voor onze controle belangrijk is dat de meteropnemers van de EBS zelf ook de meteropname doen.

Indien u, uw meterstand al heeft doorgegeven en de meteropnemer van de EBS een dag of 2 daarna de meteropname doet, zal de EBS gebruikmaken van de laatst opgenomen meterstand. Indien u, uw meterstand opgeeft nadat de meteropnemer is geweest zal de factuur worden opgemaakt met de laatst opgenomen meterstand, in dit geval de meterstand die u doorgeeft”, aldus het bedrijf.

Schema meteropname en factuurdagen
schema meteropname

De EBS heeft verschillende soorten meetinstrumenten met name digitale en analoge modellen. Het is belangrijk, dat ongeacht welke meter is geïnstalleerd, voor de meteropname alle cijfers worden genoteerd die op het scherm staat.

De EBS doet opnieuw, om ongerief en onnodige extra kosten te voorkomen, een beroep op haar klanten om de meteropnemers toegang te verschaffen tot haar meetinstrumenten en om ook zelf de meterstand door te geven voor de juiste facturering.

De meterstand kan 1×24 uur via de volgende kanalen worden doorgegeven:

1. Het verkort nummer 175. Hiervoor dient u het klantnummer en/of meternummer bij de hand te hebben. Bij meerdere cijfers op 1 klantnummer dient u te werken met de laatste 4 cijfers van het meternummer;
2. De website: www.nvebs.com of via e-mail: [email protected] (daarbij ook de dag van opname vermelden)
3. Het SMS-systeem op het nummer 1222. U toetst in: meter (spatie) aansluitnummer, (spatie) meterstand, (spatie) dag, (spatie) maand. Voorbeeld: E6710 L99900 15230 30 4
4. De EBS mobile app voor androïd-gebruikers
5. Of persoonlijk bij één van onze dienstencentra.

GFC

Overige berichten