EBS breidt vermogen Diesel Power Plan II Saramaccastraat uit

GFC NIEUWSREDACTIE- De regering van Suriname blijft zich inzetten voor hernieuwbare energie en wil het gebruik van thermische energie verlagen door meer zonne-energie op te wekken.

Zo liet minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) op 5 november optekenen bij de ceremoniële ingebruikname van twee nieuwe MAN-motoren op de Diesel Power Plant (DPP II) van de opwekcentrale aan de Saramaccastraat.

Met de ingebruikname van de motoren 5 en 6 kan de Energie Bedrijven Suriname (EBS) meer energie opwekken. Volgens minister Abiamofo is het de bedoeling de toegang tot elektriciteit voor eenieder te garanderen.

De bewindsman merkt op dat de vraag naar elektriciteit jaarlijks blijft groeien binnen Paramaribo en omstreken. Om enigszins aan deze vraag te voldoen, is het besluit genomen om de capaciteit van DPP II met nog eens 40 MW te verhogen. Dit brengt de EBS momenteel op een totaal vermogen van rond 120 MW.

Abiamofo herinnerde eraan dat het station een paar jaar geleden met 3 generatoren is gestart. Daarna vond de uitbreiding plaats met 20 MW. Bij de DPP II is er sprake van thermische energie. Echter bekijkt de regering opties voor hernieuwbare energie.

Vicepresident Ronnie Brunswijk, die de opening verrichte, sprak vol lof over dit project. Ook hij ziet de enorme voordelen die het op korte termijn zal hebben voor ons land. Hij toonde zich zeer ingenomen met financierder Olibis N.V., die met US$ 70 miljoen is ingekomen. De Deense contractor Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC) werd ook bedankt voor zijn diensten, namelijk in het helpen opzetten van de moderne powerplant.

Marcel Eijndhoven, technisch directeur van de N.V. EBS, noemde de plant een van de modernste en grootste in de regio. Hij geeft aan dat Suriname trots hierop mag zijn.

“Het is een mooie plek binnen Paramaribo geworden.” Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan de renovatie van de oude plant. De pas geïnstalleerde machines zijn reeds enige tijd in werking, maar het een en ander moest nog gefinaliseerd worden. Het tweede deel van het project, met name het transmissie-gedeelte, zal medio volgend jaar ter hand genomen worden. “Het was geen eenvoudig pad, maar uiteindelijk is alles goed en wel opgeleverd,” stelt de technisch-directeur.

Hij voegt eraan toe dat zij die zich hiervoor hebben ingezet, hun hart en ziel ervoor hebben gegeven.

EBS-projectmanager Armand Bipat geeft aan dat de plant zes motoren telt waarvan de laatste twee van februari 2020 tot en met april 2021 zijn geïnstalleerd.

“Het gaat om een recordtijd van 14 maanden. Vanwege Covid-19 zijn de werkzaamheden binnen korte tijd uitgevoerd,” legt de functionaris uit.

EBS heeft tijdens de installatie van deze powerplant gewerkt met lokale bedrijven.