EBS bespreekt gevaren oud netwerk met gemeenschap Peto-ondro

De regiocoördinator van EBS Marowijne, Harold Anantoewe, en de districtscommissaris van Marowijne – Zuidwest, Kenya Pansa, hebben een vergadering belegd met de gemeenschap van het dorp Peto-ondro.

Een groot deel van dit dorp maakt gebruik van een verouderd netwerk van het ministerie van Natuurlijke hulpbronnen. De gedeeltelijke verrotte hoogspanningsmasten en de laaghangende kabels vormen een gevaar voor de veiligheid in het dorp.

Anantoewe drukte de bewoners op het hart hun huizen aan te sluiten op het netwerk van de EBS, dat enkele jaren geleden is gebouwd naar het dorp.

De huizen die zijn aangesloten op het oude net kampen vaak met stroomuitval. De EBS mag niet werken op dit net.

Pansa riep de dorpelingen op om hun huizen zo gauw mogelijk te laten installeren door deskundigen. Zij zal samen met andere actoren nagaan hoe zij een helpende hand zou kunnen bieden aan de minder draagkrachtigen.

De huizen zullen pas na keuring van een erkende installateur kunnen worden aangesloten op het EBS-netwerk.