EBGS treft noodmaatregelen voor continuïteit onderwijsproces Godo-olo

De leiding van de Evangelische Broedergemeente Suriname (EBGS) betreurt het dat tijdens het proces om middelen te alloceren via enkele donoren, voor renovatie van het schoolgebouw te Godo-olo, de staat van het gebouw in verder verval is geraakt.

Dit heeft tot gevolg dat het onderwijsproces onderbroken moest worden. Vanaf het moment dat de slechtere staat van het gebouw onder de aandacht van de leiding is gebracht, heeft zij intensief in contact gestaan met de plaatselijke schoolleiding en via de schoolleiding met de autoriteiten.

Op dinsdag 25 maart vertrok vanuit Paramaribo een delegatie naar Godo-olo onder leiding van Desiré Peerwijk, praeses van de EBGS.

De delegatie werd ontvangen door kapitein Henk Sante, kapitein Johan Akomang, basja Otmar Asomang, basja Toekoelie en de schoolleider Elisabeth Bodoe.

In een ‘krutu’ gaf Praeses Peerwijk aan dat de school zich in slechte staat bevindt, maar dat de EBGS er alles aan doet om dit tot het verleden te laten behoren. Hij toonde begrip voor alle ‘mandi-mandi’ die onder de bevolking hierover is ontstaan.

De praeses vindt deze ‘mandi-mandi’ niet onterecht en is daarom met de delegatie aanwezig om met de mensen van Godo-olo stappen tot herstel te nemen.

De heer Breeveld benadrukte de enorme kosten die gepaard gaan met de renovatie van het schoolgebouw. De kostenraming is ongeveer SRD 1.6 miljoen, waar vooral de transportkosten van materialen naar Godo-olo enorm hoog zijn. Mevrouw Demon gaf aan dat de renovatie in fasen zal geschieden op basis van beschikbare middelen.

Het Zeister Zendingsgenootschap in Nederland, heeft financiële ondersteuning toegezegd en de Stichting Onderwijs heeft een eigen bijdrage. Verder zijn er projectaanvragen voor ondersteuning bij de bedrijven Staatsolie en Newmont ingediend.

Een bouwploeg van het Ministerie van Defensie is bereid zich in te zetten voor de renovatiewerkzaamheden. De vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie, die deel uitmaakte van de delegatie, gaf een uiteenzetting van hoe het geheel zal worden aangepakt.

Het voorstel om voor dit project een Godo-olo bouwcommissie samen te stellen, werd door de aanwezigen ondersteund. Basja Otmar Asomang gaf aan een week nodig te hebben om dit voorstel intern te bespreken en namen van commissieleden door te geven. De schoolleider Elisabeth Bodoe zal ambsthalve deel uitmaken van deze commissie.

Na de ‘krutu’ volgde er een rondleiding in het dorp. Carl Breeveld van de EBGS werd ook in de hoedanigheid van parlementariër benaderd. Het probleem van de stroomgenerator van het dorp, die enige tijd stuk is, werd aan hem voorgelegd. De watervoorziening die afhankelijk is van een goed functionerende generator is hierdoor komen stil te liggen.

Het verzoek werd aan de heer Breeveld gedaan deze zaak onder de aandacht te brengen van de desbetreffende ministeries.

De EBGS is zich bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap van Godo-olo in het algemeen en de schoolkinderen in het bijzonder, om onderwijs te verzorgen en de continuïteit daarvan te garanderen.

Overige berichten