fbpx

EBGS organiseert voor 10e keer MoravianTeacher’s Days

Dit jaar viert de MoravianTeacher’s Days (MTD) zijn 2e lustrum en wel op donderdag 20 en vrijdag 21 september. Het thema voor dit jaar is “EBGS onderwijs, inspireert en verrijkt!”

De Moravian Teacher’s Days zijn trainingsdagen georganiseerd door Stichting Onderwijs der EBGS voor leerkrachten op glo- en voj-niveau. De Stichting gelooft dat onderwijzen een dynamisch proces is dat steeds bloot gesteld wordt aan nieuwe ontwikkelingen en trends in de maatschappij – zowel lokaal als internationaal.

Innovatief zijn, blijven ontwikkelen, op de hoogte zijn van de laatste vernieuwingen; zijn kerneigenschappen voor een betrokken leerkracht. De leerkracht die de pupil dan zo goed als mogelijk voorbereidt op een continu veranderende maatschappij.

Het trainingsaanbod bestaat uit 26 workshops. Onder de slogan van het beleidsplan van de Stichting – “Van beter naar excellent”- werd een keus gemaakt voor hoofdthema’s zoals Leerlinggericht onderwijs; Persoonlijk leiderschap en Beter schoolmanagement, waaronder weer workshops verdeeld zijn.

OOK INTERESSANT
Studiegroep Aanpassing Kiesregeling beveelt gemengd systeem aan

Deskundigen uit diverse disciplines delen tijdens de workshops hun expertise over de uiteenlopende huidige onderwerpen. Zo kunnen deelnemers leren hoe werkbare evaluatiemethodes te ontwikkelen voor hun school waarmee zij de kwaliteit van het gegeven onderwijs kunnen meten.

Daarnaast krijgen leerkrachten mee hoe het best een kindvriendelijke, inspirerende lesomgeving gecreëerd kan worden. En zij krijgen bijvoorbeeld ook didactische vaardigheden en tools aangereikt waardoor lessen praktischer aangepakt kunnen worden voor het komend schooljaar.