EBGS betreurt uitspraken minister Ferrier

Naar aanleiding van hetgeen door de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, in De Nationale Assemblee(DNA) op dinsdag 21 mei over het EBGS-onderwijs te Godo Olo is gesteld, heeft de EBGS de behoefte om deze verklaring aan het Surinaamse volk af te leggen.

Hieronder de verklaring

“De Evangelische Broedergemeente begon in 1735 haar werkzaamheden in Suriname. Drie jaar daarna – 1738 – begon het geven van onderwijs aan de tot slaaf gemaakten, een groep die toen als minderwaardig werd beschouwd.

De EBGS heeft alles getrotseerd om te werken aan de ontwikkeling van kinderen in het binnenland en in de verschillende districten. Zo ook ontstond deze school, ongeveer 50 jaar geleden, op Godo Olo.

Vanuit Karmel waar de EBGS een internaat en school beheerde, begon men op bescheiden schaal met het lesgeven aan de kinderen uit het dorp tot het geheel uitgroeide tot een volwaardige school. De EBGS kan daarom niet voorbijgaan aan het vele werk dat geestelijke leiders en onderwijsgevenden langer dan twee eeuwen zendings- en diaconaalwerk hebben verricht.

Dat de school dringend aan grondige renovatie toe is, wordt door de EBGS niet ontkend. Op dinsdag 25 maart vertrok een delegatie bestaande uit acht personen onder leiding van ds. Desiré Peerwijk, Praeses van de EBGS naar Godo Olo.

In een krutu gaf de Praeses aan dat de school zich inderdaad in slechte staat bevindt, maar dat de EBGS er alles aan doet om dit tot het verleden te laten behoren. Afgesproken werd dat er plaatselijk een ondersteuningsgroep zou worden gevormd voor de renovatiewerkzaamheden die in de paasvakantie, rond midden april 2019, zouden aanvangen.

De EBGS was gereed om met de beschikbare middelen en ondersteuning van anderen, een aanvang te maken met de renovatie en maakte dit voornemen kenbaar aan de minister van Onderwijs die op haar beurt aangaf een nieuwe school te zullen bouwen.

Op 6 mei werd de EBGS door de minister van Onderwijs in kennis gesteld van een brief die ze van het traditioneel gezag heeft ontvangen, dat men de EBGS daar niet meer wil. Terstond hebben wij om een onderhoud gevraagd met de minister.

Tot heden hebben wij geen reactie ontvangen van de minister omtrent ons verzoek voor een onderhoud. Vanwege het feit dat er hierna verder niets gebeurde, werd Stichting Onderwijs door de plaatselijke bevolking benaderd met de vraag wanneer met de bouw van de nieuwe school zal worden aangevangen.

Wij betreuren het dan ook dat zonder deze aangelegenheid te hebben besproken, de minister in DNA een sfeer heeft gecreëerd die niet bevorderlijk is voor het totaal onderwijsproces. De EBGS zal in de media geen pennen en/of een woordenstrijd voeren met de minister.

De EBGS zal derhalve nogmaals het verzoek richten aan de minister voor een onderhoud terzake specifiek de school te Godo Olo en in zijn algemeenheid over onderwijs aangelegenheden.

De EBGS is ervan overtuigd dat de samenleving gediend zal zijn indien zij met het Ministerie van Onderwijs als partners aan tafel gaat zitten om tot een oplossing te geraken. Het verschaffen van eenzijdige informatie aan de samenleving zorgt alleen maar voor onnodige verwarring. Het is onze verantwoordelijkheid om de samenleving dit te besparen”, aldus de EBGS in een verklaring.

Overige berichten