EBG en ZZg slaan handen ineen met noodhulpactie voor Suriname

GFC NIEUWSREDACTIE- In Suriname is op dit moment sprake van een derde coronagolf.

De toch al zeer beperkte IC-capaciteit in de ziekenhuizen is inmiddels volledig bereikt.

Daarnaast heeft Suriname te kampen met enorme wateroverlast in heel het land door aanhoudende regens. En dan moet de grote regentijd officieel nog beginnen. Door dit alles heen komt de grote economische crisis in het land duidelijk naar voren.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Steve Meye denkt het beter te weten dan de Paus! Psychiaters vragen grootheidswaanzin te onderzoeken

Het ZZg, van oudsher verbonden met Suriname en de Evangelische Broedergemeente (EBG), slaat nu de handen ineen met de kerk.

De diaconie van de EBG in Suriname ondersteunt 600 kwetsbare gezinnen met een levensmiddelenpakket. Het ZZg helpt mee.

Maak uw gift over via het IBAN van ZZg: NL74 RABO 0375 2169 36, BIC: RABONL2U

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten