Earth Day en de pandemie 2020

GFC NIEUWS- De 50ste oproep voor hervorming van het milieu valt op een moment dat de gezondheid en de overleving van de mens nog nooit zo urgent is geweest.
De economische ontwikkeling van de mens kreeg een boost met de Industriële Revolutie. Het ging echter ook gepaard met milieuschade en luchtvervuiling.
De grote bosbranden van o.a. de Amazone en Australië zijn een sprekend voorbeeld van veel geld ten koste van mens, dier, natuur en klimaat. De ecologische schade is enorm want de Amazone is het rijkste gebied van biodiversiteit, bomen, planten en diersoorten op aarde. De bossen in de Amazone slaan een kwart van alle CO2 gassen op aarde op en zorgen voor een groot deel van de zuurstof op aarde. Suriname maakt ook deel uit van de Amazone regenwoud en is het groenste land ter wereld.
Bij 50 jaren Earth Day is het dus ook opmerkelijk dat, na 270 jaren industriële revolutie, de aarde herstelt doordat vele fabrieken en bedrijven genoodzaakt zijn de productie te reduceren of helemaal te sluiten door de Covid-19-pandemie.
Het moet voor ons een leermoment zijn dat wij als mens de natuur, die zorgt voor weerstand tegen ziekten, moeten respecteren. Het moet ook een les zijn voor zelfzuchtige leiders die de mens en natuur niet centraal stellen in de ontwikkeling van hun land.
Het groen en recht beleid
Het regeerbeleid van de politieke partij PRO is gebaseerd op duurzame ontwikkeling die niet ten koste gaat van mens en natuur. Wij zijn voorstander van economische herstelplannen voor Suriname die standvastig groen zijn.
Investeringen op lang termijn en plannen voor duurzame economische groei moeten klimaatprojecten en veranderingen in het milieu stimuleren. De positie van Suriname inzake een groen beleid is van groot belang vanwege onze wereld positie als groenste land ter wereld; HFDL-country. Deze positie moet op lang termijn iedere Surinamer ten goede komen, want ze verdienen het.
De Covid-19-pandemie en Earth Day 2020 leert ons dat er altijd een balans moet zijn tussen mens en natuur.
Ik memoreer deze quote “Wij wilden de aarde veranderen, maar de aarde heeft ons laten weten dat wij moeten veranderen”.
Audrey Christiaan – hoofdbestuurslid van de PRO

Overige berichten