E-Visa en e-Toeristenkaart digitaal vanaf 15 april 2019

Luziano Truideman, waarnemend directeur Algemeen Beheer Consulaire Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza), zegt dat de overstap van het op papier gebaseerd systeem naar de digitale versie te maken heeft met verschillende redenen.

Als alles goed verloopt dan wordt de e-visa en e-toeristenkaart op 15 april gelanceerd.

De afgedrukte documenten die werden ingediend bij de ambassades of het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de aanvraag van een visum, bleek een tijdrovend proces te zijn met hoge kosten van dien.

VFS-GLOBAL is een zeer gerenommeerd bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft met diensten zoals paspoorten, maar ook visumaanvragen en visumverwerking.

Het gaat om een bedrijf dat met 71 landen en overheden werkt op dit gebied, onder andere Brazilië, Japan, Turkije en de Verenigde Staten, ook in Suriname, Nederland en recentelijk nog het Verenigde Koninkrijk Engeland.

Het voordeel van dit bedrijf is het feit dat zij wereldwijd bekend staat als te zijn een bedrijf met voldoende ervaring in het verstrekken en het innemen van visumaanvragen. Dit bedrijf heeft voornamelijk in hoge mate een ingebouwde veiligheid in de diensten die zij de verschillende overheden aanbieden.

Wij hebben 17 buitenlandse posten aan ambassades en consulaten, maar de cliënt, zowel vakantie- als zakelijke toeristen waren moeilijk bereikbaar. Nu bestaat de mogelijkheid dat men door middel van een computer of tablet visumaanvragen digitaal kunnen indienen.

Tot op heden is de wachttijd 10 dagen, maar door de implementatie van dit nieuwe systeem kan men al binnen 72 uren beschikken over een visum. Dit neemt niet weg dat op de ambassades geen consulaire diensten meer verleend worden, want een grote reductie van het personeel zal ook niet merkbaar zijn, omdat het nog even duurt voordat de nieuwe methode in werking gaat.

Het bedrijf investeert zelf voor de bouw van de website, de backoffice en de customer service, hetgeen betekent dat dit bijzondere project de Surinaamse overheid niets gaat kosten.

Overige berichten