Duurzame exploitatie natuurlijke hulpbronnen belangrijk voor positionering Suriname

“Het is belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat Suriname, als onderdeel van de internationale gemeenschap, een steeds belangrijkere rol te vervullen heeft in de geopolitieke-, de geo-economische en de geostrategische belangen van de hedendaagse wereld”. Dit zei president Bouterse 1 oktober tijdens de presentatie van de jaarrede in De Nationale Assemblee (DNA). Het duurzaam exploiteren van onze natuurlijke hulpbronnen vervullen volgens het staatshoofd een voorname rol in de positionering van ons land binnen internationale economische relaties.

Het Suriname-Guyana bekken dat volgens prognoses van de American Geological Service een gigantische olievoorraad blijkt te hebben, betekent dat Suriname van strategische betekenis is voor de garandering van de energiezekerheid van de wereld. Hoewel er na ongeveer vijftien jaren explorerend onderzoek naar olie in onze diepzee door grote olieconcerns nog geen olievondsten zijn gedaan, zijn er wel reeds duidelijke manifestaties van te verwachten successen, die onomstotelijk vastliggen.

Het staatshoofd ging verder door aan te halen dat er ons op korte termijn grootse ontwikkelingen wachten. Echter, dienen wij voor het bereiken hiervan er zorg voor te dragen, dat deze ontwikkelingen van duurzame aard zijn en vreedzaam verlopen.

Ook de vooruitzichten voor onze goudindustrie zijn voor president Bouterse op dit moment erg hoopgevend, mede gelet op het feit dat het goudbedrijf Newmont reeds een aanvang heeft gemaakt met haar uitbreidingsactiviteiten casu quo de aanleg van een tweede mijn. “De ontwikkelingen in relatie tot de activiteiten van IAmGold wijzen eveneens in de richting dat de inkomsten uit de extractieve sector verder gestalte zullen geven aan het realiseren van onze ontwikkelingsdoelen”, merkte het staatshoofd op.