fbpx

Duizenden ID-kaarten gereed voor afhaal bij BvB’s

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft sinds de launch van de e-ID kaart op 15 maart, ongeveer 77.000 aanvragen gehad.

Hiervan zijn reeds ruim 25.000 gemaakt en liggen gereed op de Bureaus voor Burgerzaken (BvB’s), om te worden afgehaald. Dit zegt Valerie Finsy, hoofd van de afdeling Identiteitskaarten van het CBB.

Afhaalprocedure

Wanneer personen hun ID-kaart hebben aangevraagd, krijgen zij een afhaalbewijs. Hierop staat duidelijk de aanvraagdatum vermeld. Tussen de aanvraagdatum en de afgifte is er een wachttijd van dertig werkdagen.

Nadat de ID-kaarten zijn vervaardigd door de Printhouse, die gehuisvest is op het terrein van het CBB, worden de kaarten gedistribueerd naar de desbetreffende BvB’s.

“De status van de aanvragen is digitaal te volgen. Na het ontvangen van de ID-kaarten op de BvB’s worden deze alfabetisch gesorteerd en in een bak gezet. Bij het afhalen dient betrokkene zich wederom aan te melden bij een speciaal daartoe aangewezen loket met medeneming van het afhaalbewijs en de eerder uitgegeven ID- kaart, als het om een inruil geval gaat”.

Afhaalbewijs en pincode

De ambtenaar van het BvB neemt het afhaalbewijs in ontvangst en verifieert de identiteit van de aanvrager aan de hand van het bewijs, de ID-kaart en een vingerafdruk. “Hierna wordt de ID-kaart geactiveerd en een pincode naar wens ingevoerd. Daarna zal er wederom gevraagd worden naar een vingerafdruk, maar deze zal dan gelden om de elektronische gegevensdrager uit te kunnen lezen”, zegt Finsy.

In eerste instantie geldt de pincode voor personen die geen vingerafdrukken kunnen afstaan.

De pincode is om toegang te geven voor het uitlezen van de gegevens die niet vermeld zijn op de ID-kaart, maar wel in de elektronische gegevensdrager.

Het is belangrijk om de code te onthouden, omdat als deze drie keer achtereenvolgend verkeerd wordt ingetoetst, de code dan automatisch wordt geblokkeerd. Het zou daarom heel verstandig zijn een zodanige code uit te zoeken die men niet of nauwelijks kan vergeten.”

Vlot systeem BvB-Combé

Het BVB Combé maakt op dagbasis ongeveer 115 ID-kaarten. Dit Bureau hanteert een nummeringssysteem, waarbij er van kwart over zeven in de ochtend tot ongeveer half één in de middag tachtig nummers worden verstrekt.

Daarna wordt er van drie tot zes uur in de middag wederom ongeveer 35 personen geholpen, zegt Eurtha Kensenhuis, belast met de aanmaak van de e-ID kaarten op BVB-Combe.