Volksgezondheid verduidelijkt aangepaste Covid-19-maatregelen

GFC NIEUWSREDACTIE- Het is gebleken dat de recent aangepaste Covid-19-maatregelen enige uitleg behoeven.

Hierbij enkele details met betrekking tot 3 zaken:

– De vaccinatieprocedure tijdens de lockdowns

– Dispensatie voor essentiële bedrijven

– Spoed dispensatie aanvragen

De vaccinatieprocedure tijdens de lockdowns

Zoals bekend wordt de vaccinatie campagne tijdens de lockdown normaal voortgezet. Dit brengt enkele praktische uitdagingen met zich mee. Als eerst geven wij aan dat de volgende vaccinatie lokaties open zijn:

AZP (Flustraat): zaterdag en zondag, 8-15 uur
Health Control (Drs.Sophie Redmondstraat) zaterdag en zondag, 8-14 uur
PCS (Letitia Vriesdelaan): zaterdag en zondag, 8-14 uur
MMC (Annastraat, Nickerie): zaterdag, 10-15 uur

De volgende RGD poliklinieken:

RGD Latour: zaterdag 8-12 uur
RGD Limesgracht: zaterdag 8-12 uur
RGD Tijgerkreek: zaterdag en zondag, 8-12 uur
RGD Nieuw Nickerie: zaterdag en zondag, 8-14 uur

Dispensatieprocedure eerste prik

U registreert online via deze link ¨https://laatjevaccineren.sr/registreren/¨
U maakt een screenshot van uw registratie
U kiest de kortste route naar uw vaccinatie locatie
op de terugweg toont u uw vaccinatie bewijs

LET OP! DE POLITIE ZAL BIJ CONTROLE UW ROUTE EN TIJD VAN VACCINATIE IN ACHT NEMEN

Dispensatieprocedure tweede prik

Houdt uw vaccinatiebewijs gereed
U kiest de kortste route naar uw vaccinatie locatie
Op de terugweg toont u uw vaccinatie bewijs

LET OP! DE POLITIE ZAL BIJ CONTROLE UW ROUTE EN TIJD VAN VACCINATIE IN ACHT NEMEN.

De vaccinatieprioriteitsgroepen zijn nog steeds:

60 + ongeacht onderliggende aandoeningen
40-60 jaar , met onderliggende aandoeningen (suikerziekte, hoge bloeddruk, nierziekten en ernstig overgewicht)
leden van de gewapende macht
onderwijzers

Lijst van essentiële bedrijven die open zijn van maandag t/m vrijdag

De groothandel en kleinhandel alleen open voor levering van levensmiddelen
Sleepwagens
Supermarkten
Bakkerijen
Slagerijen
Pet shops
Apotheken
Poliklinieken
Tandartsen en fysiotherapeuten alleen voor spoedgevallen
Opticiens (alleen spoedopvang via telefoonservice)
Zorgverleners (waaronder mantelzorg en thuiszorg)
Openbaar vervoer
Servicestations, uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerolie e.d.
Productiebedrijven voor voedingsmiddelen inclusief slachthuizen
Productiebedrijven die essentiële producten ten behoeve van de gezondheid vervaardigen
Distributiebedrijven van voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen
Begrafenisondernemers
Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij
Vliegmaatschappijen
Vuilophaaldiensten
Schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiële diensten
Geregistreerde taxibedrijven: met de nodige Covid-19-voorzorgmaatregelen
Essentiële Overheidskantoren en instanties
Het Rode Kruis
Multinationals en diens leveranciers
Parastatale bedrijven en diens leveranciers
Essentiële medewerkers van Bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen
Beveiligingen en bewakingsbedrijven
Geregistreerde nierdialyse centra
Geregistreerde dierenpraktijken (met wachtdienst regeling)
Vitale afdelingen van de nutsbedrijven (bv. storingsdiensten en distributie van belkaarten)
Financiële instellingen
Haven en luchthaven activiteiten
Mediahuizen

Alle niet genoemde diensten worden geadviseerd zoveel mogelijk van huis uit te functioneren en zoveel mogelijk via de virtuele wijze de communicatie met hun klanten te onderhouden.

Spoed dispensatieaanvragen

VGZ adviseert hiervoor Juspol te contacten op 8413535/8151555 of mail naar [email protected]

Overige berichten