fbpx

Ducasa Exchange 30 dagen geschorst door CBvS

GFC NIEUWS- De Centrale Bank van Suriname (CBvS) laat in een persbericht weten dat conform artikel 38 lid 2 Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 de door haar aan Ducasa Exchange, gevestigd aan de Oost-Westverbinding 126, verleende vergunning voor het uitoefenen van het bedrijf van wisselkantoor, voor een periode van 30 dagen is opgeschort.
Het onmiddellijk intredend rechtsgevolg hiervan is het verbod ter uitoefening van het bedrijf van wisselkantoor door Ducasa Exchange voor een tijdsduur van 30 dagen.
Vanaf 30 september tot en met 29 oktober is het Ducasa Exchange verboden het bedrijf van wisselkantoor uit te oefenen.
CBvS deed tijdens haar persconferentie op maandag 21 september officieel de bekendmaking dat het flexibel wisselkoerssysteem, waarbinnen de wisselkoersbepaling door middel van de geheel vrije werking van het vraag- en aanbodmechanisme tot stand kwam, is verlaten en per Resolutie van 15 april 2020 een beheerst-zwevend wisselkoerssysteem is geadopteerd.
Uit hoofde hiervan is de CBvS gestart met een serie gesprekken met relevante stakeholders over de gewijzigde voorwaarden en gedragsregels die van toepassing zijn onder het nieuwe wisselkoersregime. Op dinsdag 22 september heeft het eerste onderhoud plaatsgevonden met het bestuur van het cambiowezen in Suriname.
De wisselkantoren is onder meer aangezegd de naleving van de uitgevaardigde wet- en regelgeving voor het opereren op de valutamarkt strikt na te leven en de gepubliceerde wisselkoersen van de CBvS onverkort te handhaven. Bij niet-nakoming hiervan zal de CBvS genoodzaakt zijn consequenties hieraan te verbinden.
De CBvS attendeert eenieder nogmaals erop dat de onder haar toezicht staande deviezenbanken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee het bedrijfsleven en het publiek vreemde valuta wisseltransacties mogen verrichten.

BEKIJK OOK
Stil protest werknemers Sint Vincentius Ziekenhuis en Diakonessenhuis