fbpx

Dubbele herdenking voor Diabetre op Wereld Diabetesdag

Vandaag is het Wereld Diabetesdag. Het thema dit jaar is Vrouwen en diabetes, ons recht op een gezonde toekomst. Voor dit thema is gekozen, omdat één op de zeven geboorten beïnvloed wordt door zwangerschapsdiabetes. Ook in Suriname wordt vandaag extra aandacht besteed aan diabetes en de ernstige complicaties die het met zich kan meebrengen.

Voor Diabetre is het een dubbele herdenking: het diabeteseducatiecentrum bestaat vandaag precies vijf jaar. Dit centrum werd speciaal opgericht, omdat de behoefte aan educatie en begeleiding onder diabetespatiënten groot was, en nog steeds is. Toch blijkt dat nog lang niet voldoende diabetespatiënten zich er van bewust zijn dat bij Diabetre de mogelijkheid bestaat voor een gerichte begeleiding.

“Als je bedenkt dat 11% van de bevolking diabeet is, dan zou het storm moeten lopen. Als je ziet hoeveel diabetespatiënten uiteindelijk moeten dialyseren vanwege een slecht gereguleerde bloedsuiker, dan zou het storm moeten lopen. Maar dat is nog niet het geval”, vertelt Thelma Vreden, Chief Operations Officer van de Intermed Bedrijvengroep, waar Diabetre deel van uitmaakt.

Het is om die reden dat de managers van de bedrijvengroep, die allemaal binnen de gezondheidzorg opereren, vanmorgen een brainstormsessie hebben gehouden om gezamenlijk na te gaan hoe de bijdrage van Diabetre te vergroten en versterken. “Want daarvoor zijn we in de zorg gestapt, om de pijn en het lijden van onze patiënten te verminderen of te voorkomen. We willen nóg meer doen in de zorg. We zien de toestroom van diabetespatiënten die in de dialyse schieten. En dat willen we een halt toeroepen”, zegt Vreden.

OOK INTERESSANT
Eerste Nationale Commissie Inclusieve Arbeidsmarkt geinstalleerd

“Iedere diabeet wil voorkomen dat hij of zij in de dialyse schiet”, vervolgt Vreden. “Dat betekent dat je je bloedsuiker dagelijks onder controle moet hebben Dat kan door de juiste medicatie op de juiste manier in te nemen of in te spuiten. Dat je op je voeding moet letten en voldoende moet bewegen.”

Dit zijn allemaal zaken die diabetespatiënten leren bij Diabetre. Een bewegingssessie is ook onderdeel van het educatieprogramma van Diabetre. Bovendien ontvangt de patiënt aan het eind van het programma een moderne insulinepen (Novopen® 4).

Vooral voor diabetespatiënten die recent met de ziekte zijn gediagnosticeerd, is dit een eyeopener. Dat blijkt vanmorgen eens te meer, wanneer de ‘nieuwe’ patiënten het programma hebben doorlopen. Zij zijn geconfronteerd met zaken waarvan zij eerder niet op de hoogte waren. Het programma hebben zij bovenal als zeer verhelderend ervaren.

Een drempel is evenwel dat het diabeteseducatieprogramma nog niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Daardoor zijn diabetespatiënten minder geneigd om langs te komen, vooral in deze tijd. Toch blijkt uit gesprekken dat de mensen hun uiterste best doen om toch bij het centrum langs te komen, ook al gebeurt dat nu nog op eigen kosten.

“Het zijn mensen die beseffen hoe belangrijk het is om te investeren in je eigen gezondheid. Maar we beseffen dat het een drempel is. Daarom voeren we gesprekken met de overheid en de zorgverzekeraars om na te gaan hoe Diabetre toegankelijker te maken voor de diabetespatiënt, want de behoefte is enorm”, aldus Vreden.(GFC)